แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > แนวทางการดำเนิน BCP (แผนดำเนินการธุรกิจต่อเนื่อง) ของ จูโค

แนวทางการดำเนิน BCP (แผนดำเนินการธุรกิจต่อเนื่อง) ของ จูโค

เราเป็นผู้ผลิตพลาสติกคุณภาพสูงครบวงจรเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าโดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าอย่างยั่งยืน เราทราบดีว่าสินค้าและบริการของเรามีความจำเป็นต่อลูกค้าในขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ หากขาดหายไปจะส่งผลกระทบต่อลูกค้าของเราเป็นอย่างมาก ดังนั้น นโยบายของเราจึงมุ่งเน้นไปที่ ปัจจัยหลักในแผนการดำเนินการธุรกิจต่อเนื่อง คือ "การสำรองสินค้าคงคลัง" "ระบบการคำนวนข้อมูลที่แม่นยำ" และ "ระบบรักษาความปลอดภัย" ตามแนวทางแผนการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานของเราพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าได้อยู่เสมอ

การสำรองสินค้าคงคลัง

การกระจายแหล่งผลิตสินค้า
เรามีแหล่งผลิตในจังหวัด นางาซากิ 2 แห่ง และ จังหวัด โทจิกิ อีกหนึ่งแห่งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการเกิดภัยพิบัติต่ำ จากแผนที่แนวรอยเลื่อยของแผ่นเปลือกโลกและการคาดการณ์ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเราได้เตรียมการผลิตที่ประเทศจีน ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติจนทำให้โรงงานภายในประเทศไม่สามารถดำเนินการได้

การวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบทดแทน
ขณะนี้เรากำลังคิดค้นวัตถุดิบใหม่ๆที่สามารถนำมาใช้ผลิตแทนวัตถุดิบเดิม และมีการทดสอบคุณภาพจากการผลิตที่ได้กับชิ้นงานจริง ในกรณีที่ใช้วัตถุดิบทดแทนในการผลิต นอกจากนี้เรายังมีแผนบริหารงานจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้

เพิ่มการกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
เราได้เพิ่มการกำหนดวัตถุดิบคงคลังขั้นต่ำ สำหรับวัตถุดิบที่มีความเป็นไปได้ว่าจะไม่สามารถจัดซื้อได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ รวมทั้งสินค้าสำเร็จรูปคงคลังเพื่อให้สามารถส่งมอบให้ลูกค้าในกรณีที่ไม่สามารถทำการผลิตได้

การเตรียมรับกับภัยพิบัติ
ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวมีความเป็นไปได้ว่าคุณภาพของสินค้าอาจจะลดลงจากความไม่แม่นยำของอุปกรณ์การผลิตที่ได้รับความเสียหาย โรงงานของเราถึงแม้จะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติต่ำ แต่ทางเราได้มีการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างโรงงานเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้น

ระบบการคำนวนข้อมูลที่แม่นยำ

Server
เพื่อการการทำงานของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่น การสำรองไฟฟ้าในระบบภายในบริษัทเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าดับ และเก็บสำรองข้อมูลไว้อีกแห่งหนึ่งเมื่อเกิดเหตุจากภัยพิบัติ

ระบบเครือข่ายข้อมูล
เรามีการจัดระบบการส่งข้อมูลโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สายส่งข้อมูลสำรองไว้พร้อมใช้งานได้ทันทีในกรณีที่สายส่งข้อมูลหลักมีปัญหา สามารถสลับมาใช้สายสำรองได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานภายในบริษัท

ระบบเครือข่ายสัญญาณเสียง
เรามีจัดระบบสื่อสารสัญญาณเสียงโดยใช้โทรศัพท์ผ่านอินเตอร์เนต และระบบเครือข่ายโทรศัพท์พื้นฐาน ในกรณีที่ระบบใดระบบหนึ่งมีปัญหา สามารถเปลี่ยนไปใช้อีกระบบหนึงได้ทันที ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทำให้ไม่สามารถใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานได้ ลูกค้าก็สามารถติดต่อกับพนักงานขายและผู้บริหารในบริษัทได้ตลอดเวลาโดยผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน

ป้องกันความปลอดภัยของพนักงาน

การย้ายสำนักงาน
เดือน มกราคม ปี 2007 มีสำนักงานสาขาที่ฟุกุโอกะ เดือน มกราคม ปี 2011 มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว และสำนักงานสาขาที่นาโกย่า เดือน พฤษภาคม ปี 2012 มีสำนักงานสาขาที่โอซาก้า ทั้งหมดได้ย้ายไปอยู่ที่ตั้ง ณ อาคารปัจจุบัน ซึ่งมีการออกแบบอาคารที่สามารถต้านทานแผ่นดินไหวและภัยพิบัติอื่นๆได้ ทำให้พนักงานมีความปลอดภัย และสามารถเข้าปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น
การย้ายสำนักงาน

ระบบตรวจสอบความปลอดภัย
ที่สำนักงานในโตเกียวมีการติดตั้งระบบตรวจสอบความปลอดภัยของพนักงานผ่านโทรศัพท์มือถือ และยังสามารถตรวจสอบความปลอดภัยของครอบครัวของพนักงานอีกด้วย เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้น สามารถตรวจสอบได้ทันที ช่วยลดความวิตกกังวลของพนักงานได้ และมีแผนที่จะใช้ระบบนี้กับทุกสาขาของบริษัทในอนาคต

การป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
เราคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน และลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากเฟอร์นิเจอร์ต่างๆในออฟฟิศ เช่น ใช้อุปกรณ์ยึดติดตู้เอกสาร และเครื่องถ่ายเอกสารขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการล้มคว่ำ กระจกประตูหน้าต่างมีการเสริมอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการกระจายของเศษกระจกน้อยลงเวลาแตก

การจัดเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ที่สำนักงานของเราทุกสาขา จะมีการเตรียมชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินไว้ เช่น อาหาร น้ำ ยา หมวกนิรภัย ถ่าน แบตเตอรี่ และอื่นๆ โดยมีจำนวนที่เหมาะสมสำหรับพนักงานทุกคนและสามารถใช้ได้ถึง 3 วัน สำหรับพนักงานในโตเกียวจะได้รับ pocket bcp เป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยแนะนำเส้นทาง การหลีกเลี่ยง การปฏิบัติตัว และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับพนักงาน