ฟลูออโรโพลิเมอร์ของบริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ มีตั้งแต่เทปจนกระทั่งโดม

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > รายชื่อสถานประกอบการ  > บริษัท จูโค เคมิคัล ฟลูออรีน พลาสติก โปรดักส์ ฉางสู จำกัด

บริษัท จูโค เคมิคัล ฟลูออรีน พลาสติก โปรดักส์ ฉางสู จำกัด


บริษัท จูโค เคมิคัล ฟลูออรีน พลาสติก โปรดักส์ ฉางสู จำกัด
No.6-19 Maqiao Road Changshu Economic
Development Zone Changshu Jiangsu
215513 China
TEL +86-512-5229-8960
FAX +86-512-5229-8961