ฟลูออโรโพลิเมอร์ของบริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ มีตั้งแต่เทปจนกระทั่งโดม

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > รายชื่อสถานประกอบการ  > สาขาฟุคุโอกะ

สาขาฟุคุโอกะ


สาขาฟุคุโอกะ
Otemon Pine Building, 5F, 1-1-12, Otemon,
Chuo-ku, Fukuoka
810-0074, JAPAN
TEL +81-92-724-1411 FAX +81-92-724-1412