ฟลูออโรโพลิเมอร์ของบริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ มีตั้งแต่เทปจนกระทั่งโดม

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > รายชื่อสถานประกอบการ  > โรงงาน SC

โรงงาน SC


โรงงาน SC
แผนกการเคลือบพิเศษ
851-46, Shimomen, Tsukinokawa-machi,
Matsuura-city, Nagasaki Prefecture
859-4536 Japan
TEL +81-956-72-2951 FAX +81-956-72-2952