สาส์นจากประธาน นาโอะยูกิ โชโนะ กรรมการผู้จัดการ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > สาส์นจากประธาน



ความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบของพวกเรา

พวกเราจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในฐานะบริษัทผู้ผลิตงานแปรรูปเรซิ่นประสิทธิภาพสูงแบบครบวงจร แต่เทคนิคการผลิตแบบ Monozukuri ไม่ใช่เป้าหมายสำคัญในการทำงานของเรา ・การผลิตโดยแปรรูปฟลูออโรเรซิ่นและซิลิโคนเรซิ่นเป็นเพียงวิธีการเท่านั้น แต่การแก้ปัญหาของลูกค้าและการทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ คือ วัตถุประสงค์ทางธุรกิจของพวกเรา การเข้าถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นจิตใจที่เอื้ออาทร และทางออก คือ ความพร้อมที่จะรับผิดชอบ CCC ความสามารถในการแข่งขันหลักของทางบริษัทจึงเกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆ เหล่านี้ (กรุณาคลิก CCC เพื่อดูรายละเอียด)

ถ้าทำแล้วไม่สนุกก็ไม่ถือว่าเป็นงาน

แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้หมายถึงงานที่ขาดความตั้งใจ เราต้องสนุกสนานไปกับการแก้ปัญหาให้ลูกค้า ต้องทำให้ความสุขของลูกค้าเป็นความสุขของตัวเอง สิ่งนี้คือ DNA ของพวกเรา บริษัทจูโค คาเซอิ การรักษาวัฒนธรรมองค์กรนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดการพัฒนาไปเป็นพันธกิจของผู้บริหารและพนักงานทุกคน ในขณะเดียวกันเราเชื่อว่าสิ่งนี้ยังเป็นจุดแข็งของบริษัทอีกด้วย

มุ่งหน้าไปสู่แบรนด์ระดับโลก

จากข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าการแก้ปัญหาให้ลูกค้าและการรับผิดชอบต่อสิ่งนี้ถือเป็นจุดแข็งของบริษัท เราจึงแสดงถึงจุดแข็งและขยายสาขาธุรกิจของบริษัทให้แพร่หลาย ไม่เพียงแต่เทป สายพาน หลอด และผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปเท่านั้น แต่เรายังเข้าสู่ตลาดธุรกิจอื่นที่มีความหลากหลาย ได้แก่ ถุงลมนิรภัยสำหรับรถยนต์ ฯลฯ สำหรับพื้นที่ของการขายวัสดุเมมเบรนและเมมเบรนของวัสดุฟลูออโรเรซิ่นที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากในทวีปเอเซียแล้ว เรายังขยายตลาดธุรกิจจากทวีปยุโรปไปถึงแอฟริกาใต้ด้วย สิ่งนี้จึงเป็นผลลัพธ์ที่ได้จากการประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทและทัศนคติในการตอบโจทย์ของลูกค้าทั่วโลก รวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของเรา