ประวัติความเป็นมาของ จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด โคเกียว จำกัด

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > ประวัติความเป็นมาของบริษัท

ประวัติความเป็นมาของบริษัท


1963 ก่อตั้งบริษัทจูโกไฟเบอร์
ได้รับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีร่วมกับบริษัทดัชไฟเบอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทเจแปนดัชไฟเบอร์ส
1964 สร้างโรงงานที่เมืองมัทสึอุระ จังหวัดนางาซากิสำเร็จ เริ่มผลิตผลิตภัณฑ์เรซินฟลูออรีนอย่างเป็นทางการ
1977 เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทจูโกเคมิคัลอินดัสตรี้
1982 การก่อสร้างหมายเลข 1 ของวัตถุดิบฟิล์มพวกเรซินฟลูออรีนที่ใช้กับอาคารก่อสร้างถาวรสำเร็จ
นำกิจกรรม TQC เข้ามาใช้
1985 เริ่มวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
1991 สร้างโรงงานมัชสึอุระที่ 2 สำเร็จเพื่อเป็นฐานการผลิตผ้า (ผ้าใยแก้วแบบที่มีเรซินฟลูออรีนซึมอยู่)
1996 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002:1994
1998 สร้างโรงงานอุซึโนะมิย่าที่เมืองคานุมะ จังหวังโตชิงิเพื่อเป็นฐานการผลิตท่อเรซินฟลูออรีน ชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูป
2001 เริ่มพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้อย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เริ่มให้มีฝ่ายสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นฝ่ายรับผิดชอบงาน
2002 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000
2004 เข้าสู่ธุรกิจด้านการโค๊ตติ้งซิลิโคน (ก่อตั้งฝ่ายอำนวยการโค๊ตติ้งพิเศษ (Speciality Coating) เริ่มโค๊ตติ้งถุงลมนิรภัยด้านข้าง (Side curtain airbag) สำหรับรถยนต์)
2007 ขยายธุรกิจด้านการโค๊ตติ้งซิลิโคนพร้อมกับสร้างโรงงานแห่งใหม่สำเร็จ
2008 ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004 ก่อตั้ง "บริษัทจูโกเมมเบรน" บริษัทจัดจำหน่ายวัตถุดิบฟิล์มเรซินฟลูออรีน
2009 ก่อตั้ง "บริษัทจูโอเบลต์" บริษัทจัดจำหน่ายสายพานแบบเรซินฟลูออรีน
2010 ก่อตั้งโรงงานใหม่สำหรับเทปกาวโดยเฉพาะ
2011 ก่อตั้ง "Chukoh Chemical(shanghai)Trading, Ltd." นิติบุคคลท้องถิ่นที่ประเทศจีน
เปิดสำนักงานขายที่คันโตตอนเหนือ
ก่อตั้ง "Chukoh Chemical Fluorine Plastic Product Changshu Co., LTD. " บริษัทผลิตสาขาย่อยที่ประเทศจีน
เปิดสำนักงานประจำการที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2012 ก่อตั้งบริษัทจูโกซัพพอร์ต
2013 ตั้งบริษัทร่วมทุนชื่อว่า Shengyi Chukoh Technology Corporation Limited.
2014 ก่อตั้ง Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd ในประเทศไทย