ข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีในผลิตภัณฑ์

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีในผลิตภัณฑ์

ข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีในผลิตภัณฑ์


MSDSMSDS

กรุณาอ้างอิง MSDS ของผลิตภัณฑ์หลักของทางบริษัทตาม PDF ด้านล่าง
กรุณาสอบถามเกี่ยวกับ MSDS ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ต่างหาก


แฟบบริค

ซีรี่ส์FGF

ซีรี่ส์FAF

สายพาน

BAFซีรี่ส์

BGF ซีรี่ส์

เทปกาว

ซีรี่ส์AGF (กาวซิลิโคน)

ซีรี่ส์ASF-110 (กาวซิลิโคน)

ซีรี่ส์ API-114

หลอด

หลอด(PTFE)

หลอด(PFA)

แผงวงจรลามิเนตหุ้มทองแดง

ซีรี่ส์CGP-500

ซีรี่ส์CGA-500

วัสดุ

แผ่น / เทปสกายสต๊าฟ(MSF)

แท่งกลม / ท่อ

* กรุณาปรึกษาเกี่ยวกับ MSDS อืนๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้างต้นต่างหากเกี่ยวกับข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีที่กำหนดเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีที่กำหนดเฉพาะ

ได้จัดทำเกี่ยวกับข้อมูลองค์ประกอบซึ่งเป็นรายละเอียดของสารเคมีที่กำหนดเฉพาะจากระเบียบข้อบังคับต่างๆ ได้แก่ กฎหมายต่างประเทศ คำสั่งด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เตรียม MSDS ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ กรุณาสอบถามเกี่ยวกับเอกสารข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีอื่นๆ ต่างหากเมื่อต้องการเอกสาร
ซึ่งอาจจะขอเวลาในการจัดเตรียมตามรายละเอียดที่ร้องขอ
อย่างไรก็ตามจึงขออนุญาตเรียนแจ้งมาเพื่อขอให้รับทราบ


แฟบบริค

 

สายพาน

 

เทปกาว

 

เทปกาว

หลอด(PTFE)

หลอด(PFA)

แผงวงจรลามิเนตหุ้มทองแดง

 

วัสดุ

แผ่น / เทปสกายสต๊าฟ(MSF)

แท่งกลม / ท่อ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.