ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก

เป็นชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรม เช่น ฟลูออโรเรซิ่น ฯลฯ ซึ่งมีประสิทธิภาพการทำงานหลายชนิด ฟลูออโรเรซิ่นสามารถนำเสนอรูปทรงชิ้นส่วนขึ้นรูปได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบด้วยองค์ความรู้ต่างๆ มากมาย อีกทั้งยังตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกรณที่ "ไม่ทราบเรื่องการออกแบบที่เหมาะสมกับการขึ้นรูป" "ไม่มีเวลาออกแบบ, จัดทำ Drawing" อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก

ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูป

▶   ผลิตภัณฑ์ฉีดขึ้นรูป

เป็นชิ้นส่วนฉีดขึ้นรูปพลาสติกวิศวกรรม เช่น ฟลูออโร...

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.