แองเจลเมเกอร์

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > แองเจลเมเกอร์

แองเจลเมเกอร์

เทปฟลูออโรเรซิ่นสำหรับติดที่แกนทำความร้อนสำหรับม้วนผม
กรณาติดบริเวณส่วนของฮีตเตอร์หรือบริเวณแกนเหล็กของเครื่องม้วนผม

แองเจลเมเกอร์

แองเจลเมเกอร์

▶   แองเจลเมเกอร์

เทปสำหรับเครื่องม้วนผมและเครื่องหนีบผม

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.