จิ๊กทำความสะอาด

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > จิ๊กทำความสะอาด

จิ๊กทำความสะอาด

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเป็นหลักโดยอาศัยคุณลักษณะเฉพาะของฟลูออโรเรซิ่น

จิ๊กทำความสะอาด

ฮีตเตอร์แท่ง

▶   ฮีตเตอร์แท่ง

อุปกรณ์ให้ความร้อนกับสารเคมี (Cartridge Heater)ทนค...

บับลิ่งชีท

▶   บับลิ่งชีท

แผ่นสร้างฟองอากาศสำหรับผสมสารเคมีและทำความสะอาด

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.