ฮีตเตอร์แท่ง

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > จิ๊กทำความสะอาด  > ฮีตเตอร์แท่ง

ฮีตเตอร์แท่ง

ฮีตเตอร์แท่ง

อุปกรณ์ให้ความร้อนกับสารเคมี (Cartridge Heater) โดยชิ้นส่วนทุกชิ้นทำจากฟลูออโรพลาสติกยกเว้นตัวกำเนิดความร้อน สามารถผลิตให้มีขนาด รูปร่าง หรือความจุของฮีตเตอร์ตามต้องการได้ ※เป็นสินค้าสั่งผลิต กรุณาสอบถามข้อมูลกับทางบริษัท

การใช้งาน

▪เพิ่มความร้อนและรักษาอุณหภูมิสารเคมี

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ (ขณะให้ความร้อน)

150°C

ตารางแสดงขนาด (ผลงานการผลิตจริง)

รหัสผลิตภัณฑ์ ขนาด แรงดันไฟฟ้า [V] กำลังไฟฟ้า [W]
CH-1A-1-8 130×240×20H 100 800
CH-2A-1-16 130×240×50H 100 1600
CH-2A-2-16 200 1600
CH-2A-3-19 220 1900
CH-1B-1-7 180×200×20H 100 700
CH-2B-1-14 180×200×50H 100 1400
CH-2B-2-14 200 1400
CH-2B-3-17 220 1700
CH-1C-1-18 180×258×20H 100 1800
CH-1C-2-18 200 1800
CH-1C-3-21 220 2100
CH-2C-2-36 180×258×50H 200 3600
CH-1E-1-16 218×250×20H 100 1600
CH-1E-2-16 200 1600
CH-1E-3-20 220 2000
CH-2E-2-32 218×250×50H 200 3200
CH-1D-1-15 186×292×20H 100 1500
CH-1D-2-15 200 1500
CH-1D-3-18 220 1800
CH-2D-2-30 186×292×50H 200 3000
CH-2D-3-36 220 3600
CH-1F-1-45 230×230×20H 100 450
CH-1F-2-18 200 1800
CH-1F-3-21 220 2100
CH-2F-2-36 230×230×50H 200 3600
CH-1G-1-35 230×248×20H 100 350
CH-1G-1-14 100 1400
CH-1G-2-14 200 1400
CH-2G-2-28 230×248×50H 200 2800
CH-2G-3-34 220 3400

คำอธิบายรหัสผลิตภัณฑ์

รายการผลิตภัณฑ์

จิ๊กทำความสะอาด


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.