เยื่อบุชั้นใน

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > เยื่อบุชั้นใน

เยื่อบุชั้นใน

โลโตไลน์นิ่งเป็นวิธีการบุผิวภายในโดยใช้เทคโนโลยีการหมุนขึ้นรูป ไม่ว่าจะเป็นท่อน้ำ ถุงขนาดใหญ่
หรือวัสดุที่มีรูปร่างซับซ้อนก็สามารถทำการขึ้นรูปแผ่นรองชั้นในทีมีความหนาได้โดยไร้รอยต่อ
และมีคุณภาพสูง เป็นการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของฟลูออโรเรซิ่น

เยื่อบุชั้นใน

งานไลน์นิ่ง ( Rotolining )

▶   งานไลน์นิ่ง ( Rotolining )

โรโตไลน์นิ่ง เป็นงานเคลือบผิวภายในท่อหรือถังขนาดให...

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.