สวิงแพด หล่อลื่นได้ในตัวเอง

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > สวิงแพด

สวิงแพด

เป็นวัสดุสไลด์ซึ่งใช้ PTFEเป็นวัตถุดิบหลัก มีคุณสมบัติหล่อลื่นได้ในตัวเอง ทนการเสียดทานได้ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพเมื้อโหลดด้วยความเร็วต่ำโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังทนต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวะอุณหภูมิที่แตกต่างกันมาก ป้องกันการเกิดอันตรายโดยการดูดซับผลกระทบของน้ำหนักหยุดนิ่ง (Dead Load) และน้ำหนักเคลือนไหว (Live Load) ที่เกิดขึ้นจากการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว

สวิงแพด

สวิงแพด

▶   สวิงแพด

เป็นอุปกรณ์สไลด์ซึ่งใช้ PTFEเป็นวัสดุหลัก

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.