แผงวงจรลามิเนต CGN-500

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > แผงวงจรลามิเนต  > CGN-500

CGN-500

CGN-500

เป็นแผงวงจรลามิเนตฟลูออโรเรซิ่นหุ้มทองแดงที่มีใยแก้วพิเศษเฉพาะซึ่งชุบเปียกชั้นฟลูออโรเรซิ่นเป็นไดอิเล็กติก
ทำให้สูญเสียไดอิเล็กติกต่ำกว่า CGS-500A และมีความถูกต้องแม่นยำในการแปรรูปเทียบเท่ากับ CGP500A

การใช้งาน

พาวเวอร์แอมป์ที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณถ่ายทอด/ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่แต่ละชนิด

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งาน

-60°C 〜 +220°C

โครงสร้าง

CGN-500 โครงสร้าง

คุณลักษณะเด่น

●เหมาะสำหรับวงจรคลื่นมิลลิเมตรและคลื่นควอซีมิลลิเมตร
●ลดความสูญเสียไดอิเล็กติกลงน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ CGP และมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมตั้งแต่ 20GHz ขึ้นไป
●ค่าคงที่ไดอิเล็กติกเป็น 2.3

ขอบเขตของตาราง

ความหนาที่กำหนด (mm) ความอดทนความหนา ค่าคงที่ในการเก็บประจุไฟฟ้า ค่าความสูญเสียการเป็นฉนวน
1020×1220 510×1220
0.2 ±0.02 ※1 <.0.0012
0.3 ±0.03 ※2
0.4 ±0.04 2.3
0.5 ±0.05
0.6 ±0.06
0.8 ±0.08
1.0 ±0.10
1.2 ±0.12
1.6 ±0.16

※1 ทั้งสองผิว1/2oz εr=2.20
※2 ทั้งสองผิว1/2oz εr=2.25
※อัตราการเก็บประจุไฟฟ้า มาตรฐานจะอยู่ที่ 2.30 แต่ค่าตัวเลขจะแปรผันไปตามความหนา
※ค่าพิกัดความเผื่อของอัตราการเก็บประจุไฟฟ้าต่อ 1 โมเดล มาตรฐานอยู่ที่ ±0.05

※แผ่นเปลวทองแดง มาตรฐานจะเป็นแผ่นเปลวทองแดงสองด้านที่กันไฟฟ้าสถิต1/2oz、1oz กรณีที่ต้องการแผ่นเปลวที่มีความหนาอื่นๆหรือแผ่นเปลวหน้าเดียวหรือแผ่นเปลวอัดรีดตลอดจนขนาด(dimension)พิเศษ กรุณาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ความหนาที่เป็นทางการ ความบริสุทธิ์
1/3oz 0.012mm ±0.003 มากกว่า 99.8%
1/2oz 0.018mm ±0.005
1oz 0.035mm +0.010
-0.005
2oz 0.070mm +0.018
-0.008

ตารางแสดงคุณลักษณะ

รายการทดสอบ เงื่อนไขของการทดสอบ ค่าที่วัด (ความหนา 1.6 ม.ม.)
ความถ่วงจำเพาะ A 2.2
ปริมาณความต้านทาน(Ω・cm) A 1015
C-96/40/90 1014
พื้นผิวที่สามารถต้านทาน(Ω) A 1014
C-96/40/90 1013
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน(Ω) A 1013
D-2/100 1013
ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวของความร้อนเชิงเส้น(ppm/°C) ‐60°C~150°C 25
ความแข็งแรงของเปลือก(kN/m) A 1.5
200°C
ชั้นบรรยากาศ
0.5
ส่วนโค้งที่มีความแข็งแรง(N/mm2) A 100
อัตราการดูดซึมน้ำ --- 0.01
ความทนทานต่อสารเคมี --- ดีเยี่ยม
มีคุณสมบัติในการติดไฟ --- ไม่ติดไฟ

※ค่าที่วัดได้ของความแข็งแกร่งต่อการหลุดลอกคือ 1 ออนซ์ของฟอยล์ทองแดง (0.035 มม.)

รายการผลิตภัณฑ์

แผงวงจรลามิเนต


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.