แผงวงจรลามิเนต CGP-500A

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > แผงวงจรลามิเนต  > CGP-500A

CGP-500A

CGP-500A

แผงวงจรลามิเนตฟลูออกโรเรซิ่นหุ้มทองแดงซึ่งมีใยแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิ่นผสมวัสดุฉีดพิเศษซึ่งเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า
มีคุณลักษณะเฉพาะของฟลูออโรเรซิ่น มีค่าคงที่ไดอีเล็กติกที่มีความเสถียรในย่านความถี่ที่กว้าง มีค่าไดอีเล็กติกแทนเจนต์ (Dielectric Tangent) ต่ำมากในย่านความถี่สูง

การใช้งาน

การสื่อสารผ่านดาวเทียม/การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม/ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่ได้แต่ละชนิด/ETCและAHSในITS/โครงข่ายสื่อสารไร้สายในพื้นที่ (WLL)/CPU/อุปกรณ์เครื่องมือวัดค่า/อุปกรณ์เครื่องมือในดาวเทียม ฯลฯ

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งาน

-60°C 〜 +220°C

โครงสร้าง

CGP-500Aโครงสร้าง

คุณลักษณะเด่น

●มีความต้านทานการหลุดลอก อัตราการซับน้ำ และสามารถเจาะรูได้
●มีความคงตัวของขนาดสูง มีความแข็งแรงทนทานเชิงกล
●ค่าคงที่ไดอิเล็กติกเป็น 2.6

ขอบเขตของตาราง

ความหนาที่กำหนด (mm) ความอดทนความหนา ค่าคงที่ในการเก็บประจุไฟฟ้า ค่าความสูญเสียการเป็นฉนวน
1020×1200 510×1220 300×300
0.4 ±0.04 ±0.04 ±0.04 2.6 <0.0025
0.5 +0.04 ±0.03
0.6 +0.04 ±0.03
0.8 ±0.05 ±0.05 ±0.04
1.0 ±0.06 ±0.06 ±0.04
1.2 ±0.06 ±0.06 ±0.04
1.6 ±0.08 ±0.08 ±0.05
2.0 ±0.10 ±0.10 ±0.05
2.4 ±0.10 ±0.10 ±0.06
3.2 ±0.12 ±0.12 ±0.05
2.4 ±0.10 ±0.10 ±0.05
3.2 ±0.12 ±0.12 ±0.06

※CGP-500A เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองUL
※ค่าพิกัดความเผื่อของอัตราการเก็บประจุไฟฟ้าต่อ 1 โมเดล มาตรฐานอยู่ที่ ±0.05

※แผ่นเปลวทองแดง ตามมาตรฐานจะเป็นแบบสองด้านที่กันไฟฟ้าสถิตย์ 1/2oz, 1oz กรณีที่ต้องการแผ่นเปลวที่มีความหนาขนาดอื่นๆ หรือแผ่นเปลวหน้าเดียว หรือแผ่นเปลวงอัดรีดขนาดพิเศษนอกเหนือจากข้างบน กรุณาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ความหนาที่เป็นทางการ ความบริสุทธิ์
1/3oz 0.012mm ±0.003 มากกว่า 99.8%
1/2oz 0.018mm ±0.005
1oz 0.035mm +0.010
-0.005
2oz 0.070mm +0.018
-0.008

ตารางแสดงคุณลักษณะ

รายการทดสอบ เงื่อนไขของการทดสอบ ค่าที่วัด (ความหนา 1.6 ม.ม.)
ความถ่วงจำเพาะ A 2.2
ปริมาณความต้านทาน(Ω・cm) A 1015
C-96/40/90 1014
พื้นผิวที่สามารถต้านทาน(Ω) A 1014
C-96/40/90 1014
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน(Ω) A 1013
D-2/100 1013
ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวของความร้อนเชิงเส้น(ppm/°C) ‐60°C~150°C 21
ความแข็งแรงของเปลือก(kN/m) A 3
200°C
ชั้นบรรยากาศ
1.5
ส่วนโค้งที่มีความแข็งแรง(N/mm2) A 100
อัตราการดูดซึมน้ำ --- 0.01
ความทนทานต่อสารเคมี --- ดีเยี่ยม
มีคุณสมบัติในการติดไฟ --- ไม่ติดไฟ

※ค่าที่วัดได้ของความแข็งแกร่งต่อการหลุดลอกคือ 1 ออนซ์ของฟอยล์ทองแดง (0.035 มม.)

รายการผลิตภัณฑ์

แผงวงจรลามิเนต


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.