ท่อหดตัวด้วยความร้อน ฟลูออโรโพลิเมอร์

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > หลอด  > ท่อหดตัวด้วยความร้อน

ท่อหดตัวด้วยความร้อน

ท่อหดตัวด้วยความร้อน

ผลิตโดยการใช้วิธีสอดวัสดุเข้าไปภายในหลอดแล้วปล่อยความร้อนเพื่อทำให้หลอดหดตัวลง โดยสามารถทำให้ผิวนอกของวัสดุมีคุณสมบัติเดียวกับฟลูออโรเรซิ่น

การใช้งาน

ฝาครอบม้วนเครื่องถ่ายเอกสาร / ปลอกสำรับสายเคเบิ้ลสื่อสารและเคเบิ้ลไฟฟ้ / ปลอกสำหรับคอนเนคเตอร์และปลาย / อื่นๆ

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งาน

อุณหภูมิหลังจากหดตัวแล้ว:-80 - +260 องศา°C

※จำเป็นต้องทำให้หดตัวที่อุณหภูมิสูงโดยใช้เครื่องมือเฉพาะ
※สามารถแปรรูปชิ้นงานหดตัวจากความร้อนตามเงื่อนไขของสเปคได้
※บางกรณีวัสดุอาจเลี่ยนสีได้จากการใช้งานบริเวณที่มีความร้อน

ท่อหดตัวด้วยความร้อน PTFE TKF-100 ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์หมายเลข ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในก่อนที่จะหดตัว (mm) เส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากที่หดตัว (mm) ความหนา (mm) ตัดความยาว (m)
TKF-100-2 2.0 1.2 0.5 1.0
TKF-100-4 4.0 2.2
TKF-100-6 6.0 3.2
TKF-100-8 8.0 4.2
TKF-100-10 10.0 5.2
TKF-100-12 12.0 6.2
TKF-100-14 14.0 7.2
TKF-100-16 16.0 8.2
TKF-100-18 18.0 9.2
TKF-100-20 20.0 10.3
TKF-100-22 22.0 11.3
TKF-100-24 24.0 12.3
TKF-100-26 26.0 13.3
TKF-100-28 28.0 14.3

※ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากหดตัวแล้วถูกวัดจากเตาไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิ330องศาเซลเซียส ไม่ได้เป็นค่าที่ถูกรับรอง
※ความหนาของวัสดุหลังการหดตัว

ท่อหดตัวด้วยความร้อน PFA

※สามารถสั่งซื้อได้โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่

(ใหม่)หมายเลขผลิตภัณฑ์ ชื่อเรียก (เก่า)หมายเลขผลิตภัณฑ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในก่อนที่จะหดตัว (mm) เส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากที่หดตัว (mm) ความหนา (mm) ตัดความยาว (m) หน่วยสั่งซื้อ
EIT 1.5P TKF-200-1.5 1.8 1.4 0.2 1 10
อันต่อ
1
ล็อต
2P TKF-200-2 2.2 1.8 0.2 1
2.5P TKF-200-2.5 3 2.4 0.2 1
3P TKF-200-3 3.5 3 0.2 1
4P TKF-200-4 4 3.5 0.2 1
5P TKF-200-5 5.2 4.2 0.2 1
6P TKF-200-6 6 5.4 0.2 1
7P TKF-200-7 7.1 6.3 0.2 1
9P TKF-200-9 9.5 7.5 0.3 1
10P TKF-200-10 11 9.2 0.3 1
12P TKF-200-12 12.9 10.7 0.3 1
15P TKF-200-15 16 13 0.4 1
GRC 17P TKF-200-17 19 16.5 0.5 1.2 ※1
20P TKF-200-20 21 18.5 0.5 1.2
22P TKF-200-22 24 19.5 0.5 1.2
25P TKF-200-25 26 21.5 0.5 1.2
27P TKF-200-27 30 24 0.5 1.2
30P TKF-200-30 33 27 0.5 1.2
35P TKF-200-35 36 28.5 0.5 1.2
40P TKF-200-40 43 35 0.5 1.2
50P TKF-200-50 51 40 0.5 1.2 , 1.8
55P TKF-200-55 57 49 0.5 1.2
60P TKF-200-60 63 50 0.5 1.2 , 1.8
65P TKF-200-65 67 54 0.5 1.8
70P TKF-200-70 71 61 0.5 1.8
75P TKF-200-75 75 61 0.5 1.8
80P TKF-200-80 81 64 0.5 1.8
85P TKF-200-85 91 74 0.5 1.8
95P TKF-200-95 98 82 0.5 1.8
100P TKF-200-100 106 85 0.5 1.8 , 3.6
105P TKF-200-105 109 86 0.5 1.8
115P TKF-200-115 117 96 0.5 1.8
125P TKF-200-125 127 106 0.5 1.8 , 3.6
130P TKF-200-130 136 107 0.5 1.8 , 3.6
140P TKF-200-140 144 125 0.5 1.8
150P TKF-200-150 154 125 0.5 1.8 , 3.6

※1 โน้ต สำหรับความยาวที่ตัด จะตัดขาย 400 มม.ขึ้นไป 100pitch กรุณาสั่งซื้อมากกว่า 1 ตัว
※ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากหดตัวแล้วถูกวัดที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน10นาที ไม่ได้เป็นค่าที่ถูกรับรอง
※ความหนาของวัสดุหลังการหดตัว

ท่อหดตัวด้วยความร้อน FEP

※สามารถสั่งซื้อได้โดยใช้หมายเลขผลิตภัณฑ์ใหม่

(ใหม่)หมายเลขผลิตภัณฑ์ ชื่อเรียก (เก่า)หมายเลขผลิตภัณฑ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในก่อนที่จะหดตัว (mm) เส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากที่หดตัว (mm) ความหนา (mm) ตัดความยาว (m) หน่วยสั่งซื้อ
EIT 1.5F TKF-300-1.5 1.9 1.3 0.2 1 10
อันต่อ
1
ล็อต
2F TKF-300-2 2.5 1.8 0.2 1
2.5F TKF-300-2.5 3.2 2.3 0.2 1
3F TKF-300-3 3.8 2.7 0.2 1
4F TKF-300-4 4.5 3.3 0.2 1
5F TKF-300-5 5.5 4.3 0.2 1
6F TKF-300-6 7 5.1 0.2 1
7F TKF-300-7 7.9 6 0.2 1
9F TKF-300-9 10.6 7.4 0.3 1
10F TKF-300-10 12.5 8.8 0.3 1
12F TKF-300-12 14.5 10.7 0.3 1
15F TKF-300-15 17.3 12.8 0.4 1
GRC 160F TKF-300-160 163 131 0.5 3.6 ※1
170F TKF-300-170 174 133 0.5 3.6
180F TKF-300-180 190 163 0.5 4
200F TKF-300-200 206 164 0.5 4
215F TKF-300-215 220 166 0.5 4
230F TKF-300-230 235 185 0.5 4
240F TKF-300-240 249 187 0.5 4
250F TKF-300-250 259 206 0.5 4
265F TKF-300-265 278 245 0.5 4
280F TKF-300-280 298 246 0.5 4
300F TKF-300-300 316 247 0.5 4

※1 โน้ต สำหรับความยาวที่ตัด จะตัดขาย 400 มม.ขึ้นไป 100pitch กรุณาสั่งซื้อมากกว่า 1 ตัว
※ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางหลังจากหดตัวแล้วถูกวัดที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลานาน10นาที ไม่ได้เป็นค่าที่ถูกรับรอง
※ความหนาของวัสดุหลังการหดตัว

ท่อหด(Thermal shrinkage tube)ของFEBขนาดเล็ก

※รายละเอียด กรุณาปรึกษาแยกต่างหาก