สาย PTFE (tube) เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > หลอด  > สาย PTFE (tube) เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

สาย PTFE (tube) เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

สาย PTFE (tube) เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

เป็นหลอดแบบตรง PTFE ซึ่งมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ ทำให้มีความยาวและยากต่อการแปรสภาพ
สามารถใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อการแปรรูปได้

การใช้งาน

▪อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
▪ไลน์นิ่งของท่อ
▪ท่อเบลโลส์(Bellows)

อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน

-40°C 〜 +260°C

คุณลักษณะเด่น

●มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนต่อสารเคมี มีความลื่น ไม่เหนียวติดภายในท่อ เป็นฉนวนไฟฟ้า
●สามารถตอบสนองการแปรรูปได้แต่ละประเภท ได้แก่ แปรรูปงอ แปรรูปเชื่อม ฯลฯ

ขนาด (Dimension)

เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด (mm) ความยาวสูงสุด (m)
60 4

※ความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่าศูนย์กลางกับความหนาของท่อ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้