อาคารสแตนด์ สนามแข่งม้าโอกุระ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม  > อาคารสแตนด์ สนามแข่งม้าโอกุระ

อาคารสแตนด์ สนามแข่งม้าโอกุระ

อาคารสแตนด์ สนามแข่งม้าโอกุระ

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดฟุคุโอกะ เมืองคิตะคิวชู เขตโอคุระมินามิ

ออกแบบ

สถานที่แข่งม้าญี่ปุ่น สำนักงานก่อสร้างฮิงาชิบะตะ

การก่อสร้าง

ฟุจิตะ ฮาซามะ เซนิทาคะ JV

前へ 次へ