ถนนกลางของทะเลมารีนเวิลด์ (2)

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม  > ถนนกลางของทะเลมารีนเวิลด์(2)

ถนนกลางของทะเลมารีนเวิลด์(2)

ถนนกลางของทะเลมารีนเวิลด์(2)

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดฟุคุโอกะ เมืองฟุคุโอกะ เขตตะวันออก

ออกแบบ

สำนักงานดีไซน์มิชชิมะ

การก่อสร้าง

ไทเซก่อสร้าง

前へ 次へ