ฮิมาวาริ โดม เมืองมิมาสะคะ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม  > ฮิมาวาริ โดม

ฮิมาวาริ โดม

ฮิมาวาริ โดม

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดโอคายามะ เมืองมิมาสะคะ

ออกแบบ

ซันโยดีไซน์

การก่อสร้าง

กลุ่มคุมาทานิ

前へ 次へ