ไดรฟ อิน ฮะชิดาเตะ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม  > ไดรฟ อิน ฮะชิดาเตะ

ไดรฟ อิน ฮะชิดาเตะ

ไดรฟ อิน ฮะชิดาเตะ

                    

สถานที่ตั้ง

เกียวโตฟุ โยสะกุน

ออกแบบ

อิโนอุเอะดีไซน์

การก่อสร้าง

กลุ่มโคโนอิเค

前へ 次へ