สะเซะโบะ โยนคะเช อาเขต

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม  > สะเซะโบะ โยนคะเช อาเขต

สะเซะโบะ โยนคะเช อาเขต

สะเซะโบะ โยนคะเช อาเขต

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดนางาซากิ เมืองสะเซโบะ

ออกแบบ

ท่าเรือ

การก่อสร้าง

ซาเซโบ จูโคเงียว ทสึจิซันเงียว คาวาจูยุโซ(ขนส่ง)ก่อสร้าง JV

前へ 次へ