วินสึยาฮาตะ เมืองคิวชู

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม  > วินสึยาฮาตะ

วินสึยาฮาตะ

วินสึยาฮาตะ

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดฟุคุโอกะ เมืองคิวชู

ออกแบบ

สถานแข่งม้าประเทศญี่ปุ่น สำนักงานก่อสร้างฮิงาชิบะตะ

การก่อสร้าง

ชินนิจิเททสึ ไทเซ JV

前へ 次へ