โรงเรียนอินสะชิริทสึโคกุระได

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม  > โรงเรียนอินสะชิริทสึโคกุระได

โรงเรียนอินสะชิริทสึโคกุระได

โรงเรียนอินสะชิริทสึโคกุระได

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดชิบะ เมืองอินไซ

ออกแบบ

อาลุคอม

การก่อสร้าง

ชินนิปปอนก่อสร้าง

前へ 次へ