สวนสาธารณะ จังหวัดฟุคุโอกะ เมืองฟุคุโอกะ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > อื่นๆ  > สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ

สวนสาธารณะ

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดฟุคุโอกะ เมืองฟุคุโอกะ

ออกแบบ

เมืองฟุคุโอกะ กรมท่าเรือ

การก่อสร้าง

การควบคุมท่าเรือฮาคะตะและการก่อสร้างท่าเรือคันโมง

前へ 次へ