อิวาเตะแคมปารุ เมืองเอสะชิ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > อื่นๆ  > อิวาเตะแคมปารุ

อิวาเตะแคมปารุ

อิวาเตะแคมปารุ

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดอิวาเตะ เมืองเอสะชิ

ออกแบบ

บริษัทก่อสร้างทาเคนะกะ

การก่อสร้าง

บริษัทก่อสร้างทาเคนาคะ

前へ 次へ