อาโทริเอ โคบายาชิ เมืองมิซึสะวะ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > อื่นๆ  > อาโทริเอ โคบายาชิ

อาโทริเอ โคบายาชิ

อาโทริเอ โคบายาชิ

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดอิวาเตะ เมืองมิซึสะวะ

ออกแบบ

APSS

การก่อสร้าง

ซาซากิก่อสร้าง

前へ 次へ