สนามกีฬาเอโคปัส สวนสาธารณะออกกำลังกายรวมโอกะสะยามะ จังหวัดฟุคุโอกะ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา  > สนามกีฬาเอโคปัส สวนสาธารณะออกกำลังกายรวมโอกะสะยามะ จังหวัดฟุคุโอกะ

สนามกีฬาเอโคปัส สวนสาธารณะออกกำลังกายรวมโอกะสะยามะ จังหวัดฟุคุโอกะ

สนามกีฬาเอโคปัส สวนสาธารณะออกกำลังกายรวมโอกะสะยามะ จังหวัดฟุคุโอกะ

          

วัสดุเมมเบรน

จังหวัดชิสึโอกะ เมืองฟุคุโระ

สถานที่ตั้ง

แผนโดยรวมซาโตะ คิมิโอะซาโตะดีไซน์ JV

ออกแบบ

เขตก่อสร้าง1 :คะจิมะ ทาเคนาคะ วาคะซุคิ มารุอะคิระ JV เขตก่อสร้าง2 :ซุมิโตโม โททสึกะ JV เขตก่อสร้าง3 :โอบายาชิ คิอุจิ สึยามะ JV เขตก่อสร้าง4 :เซนิทาคะ อิชิกาว่า JV

前へ 次へ