อาคารเรียน มหาวิทยาลัยฟุคุโอกะ

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬา  > อาคารเรียน มหาวิทยาลัยฟุคุโอกะ

อาคารเรียน มหาวิทยาลัยฟุคุโอกะ

อาคารเรียน มหาวิทยาลัยฟุคุโอกะ

                    

สถานที่ตั้ง

จังหวัดฟุคุโอกะ เมืองฟุคุโอกะ

ออกแบบ

แผนการก่อสร้างสนามกีฬา ยามาโมโตะ อาคิเทค

การก่อสร้าง

คะจิมะ โอบายาชิกรุ๊ป ไทเซ ซาโต ฮาราดะ JV

前へ 次へ