อะมิวพลาซ่า นางาซากิ หน้าสถานีนางาซากิ JR

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการรวบรวมผลที่ได้ในการใช้งานวัสดุเมมเบรนที่เป็นฟลูออโรเรซิ่น  > สิ่งอำนวยความสะดวกของสถานี และสนามบิน  > อะมิวพลาซ่า นางาซากิ หน้าสถานีนางาซากิ JR

อะมิวพลาซ่า นางาซากิ หน้าสถานีนางาซากิ JR

อะมิวพลาซ่า นางาซากิ หน้าสถานีนางาซากิ JR

          

สถานที่ตั้ง

จังหวัดนางาซากิ เมืองนางาซากิ

ออกแบบ

อะซึสะดีไซน์

การก่อสร้าง

นางาซากิ เทอมินัล ชินเซทสึ ก่อสร้าง JV

前へ 次へ