Sơ lược về công ty - Chukoh Chemical, gia công teflon, fluoroplastic ,fluororesin, polymer fluorocarbon, và vải silicone.

Global Select Language:

TRANG CHỦ  > Sơ lược về công ty

Sơ lược về công ty


Tên công ty Chukoh Chemical Industries, Ltd.
Trụ sở chính ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
ĐT +81-(0)3-6230-4414
Trụ sở chính tại Fukuoka Otemon Pine Building, 5F, 1-1-12, Otemon, Chuo-ku, Fukuoka 810-0074, Japan
ĐT +81-(0)92-724-1414
Thành lập 29-Mar-63
Kết thúc năm tài chính Tháng Ba
Tổng doanh thu 18.500 triệu yên (2017) ※toàn khối liên hợp
Số nhân viên
(04/01/2018)
405
499 *Tổng số trong tập đoàn công ty
Giám Đốc Chủ tịch hội đồng quản trị
Naoyuki Shono

Giám đốc điều hành
Giám đốc Kinh doanh Matsuura; Trưởng bộ phận Phát triển
Hiroshi Yasuda

Cán bộ điều hành
Trưởng bộ phận Doanh nghệp số 1; Phụ trách phòng Nhân sự, Trung tâm Thu mua kiêm Trưởng phòng Quản lý Chất lượng
Keiichi Hirata

Cán bộ điều hành
Trưởng bộ phận Kinh doanh số 2 (Kinh doanh Hải ngoại); Phụ trách Phòng Điều hành Hải ngoại kiêm Trưởng phòng Điều phối Thương mại kiêm Trưởng phòng Kiến trúc - Sản phẩm xuất khẩu
Jinichi Komiya

Cán bộ điều hành
Phụ trách Dự án NBO
Teruhiro Chuganji

Cán bộ điều hành
Trưởng bộ phận Doanh nghiệp số 2; Phụ trách Phòng Tài vụ - Điều hành kiêm Trưởng phòng Hệ thống Kinh doanh
Takeo Nikkawa

Ủy viên hội đồng quản trị
Trưởng bộ phận Kinh doanh số 1 (Kinh doanh trong nước)
Atsushi Okubo

Ủy viên hội đồng quản trị
Giám đốc Kinh doanh Utsunomiya
Katsuhiko Yoshimoto

Ủy viên hội đồng quản trị
Trưởng bộ phận Doanh nghiệp số 3; Phụ trách phòng Nghiệp vụ Liên quan, phòng Nghiệp vụ Kinh doanh kiêm Trưởng phòng Pháp chế-Thẩm tra
Toshiyuki Sakaitani

Ủy viên hội đồng quản trị Trưởng Trung tâm Thu mua
Reiji Hara

Kiểm Toán Viên Shigeki Yoshida
Các Cơ Sở Kinh Doanh Bán Hàng: Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka
Sản xuất: Thành Phố Matsuura, thành phố Nagasaki Prefecture và Kanuma, Tochigi Prefecture
Văn phòng thường trú: Thái Lan (Băng Cốc)
Các Chi Nhánh liên hợp Chukoh Belt Corporation
Chukoh Membrane Corporation
Chukoh Chemical (shanghai) Trading,Ltd.
Chukoh Chemical Fluorine Plastic Product Changshu Co., LTD.
Shengyi Chukoh Technology Corporation Limited
Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.Click here for product related inquiries Please feel free to contact us.To Inquiry Form


Distributors Wanted Click here to contact us

CHUKOH-CHANNEL

Catalog Download