Sơ lược về công ty - Chukoh Chemical, gia công teflon, fluoroplastic ,fluororesin, polymer fluorocarbon, và vải silicone.

Global Select Language:

TRANG CHỦ  > Sơ lược về công ty

Sơ lược về công ty


Tên công ty Chukoh Chemical Industries, Ltd.
Trụ sở chính ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
ĐT +81-(0)3-6230-4414
Trụ sở chính tại Fukuoka Otemon Pine Building, 5F, 1-1-12, Otemon, Chuo-ku, Fukuoka 810-0074, Japan
ĐT +81-(0)92-724-1414
Thành lập 29-Mar-63
Kết thúc năm tài chính Tháng Ba
Tổng doanh thu 14.900 triệu yên (03/01/2022) ※toàn khối liên hợp
Số nhân viên
(04/01/2022)
448
516 *Tổng số trong tập đoàn công ty
Giám Đốc CEO
Naoyuki Shono

Giám đốc điều hành
Nishihara Takahiro

Cán bộ điều hành
Phòng Tổng Giám đốc Khối Doanh nghiệp số 1
Keiichi Hirata

Cán bộ điều hành
Bộ phận Tổng Giám đốc, Bộ phận Phát triển
Atsushi Okubo

Cán bộ điều hành
Tổng Giám đốc Bộ phận, Bộ phận Sản xuất Matsuura
Katsuhiko Yoshimoto

Cán bộ điều hành
Giám đốc bộ phận, Bộ phận kinh doanh số 1 (Bán hàng nội địa)
Masayuki Sueishi

Nhân viên văn phòng
Giám đốc bộ phận, Khối doanh nghiệp số 2 & Tổng hợp
Trưởng phòng Tổng hợp và Phòng Tài chính
Masaki Uehama

Nhân viên văn phòng
Cán bộ phụ trách Kiểm toán/ Quan hệ công chúng
Reiji Hara

Nhân viên văn phòng
Tổng Giám đốc Bộ phận, Bộ phận Sản xuất Utsunomiya
Takashi Mimata

Kiểm Toán Viên Shigeki Yoshida
Các Cơ Sở Kinh Doanh Bán Hàng: Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka
Sản xuất: Thành Phố Matsuura, thành phố Nagasaki Prefecture và Kanuma, Tochigi Prefecture
Các Chi Nhánh liên hợp Chukoh Belt Corporation
Chukoh Chemical (shanghai) Trading,Ltd.
Chukoh Chemical Fluorine Plastic Product Changshu Co., LTD.
Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.Click here for product related inquiries Please feel free to contact us.To Inquiry Form


Distributors Wanted Click here to contact us

CHUKOH-CHANNEL

Catalog Download