Sơ lược về công ty - Chukoh Chemical, gia công teflon, fluoroplastic ,fluororesin, polymer fluorocarbon, và vải silicone.

Global Select Language:

TRANG CHỦ  > Sơ lược về công ty

Sơ lược về công ty


Tên công ty Chukoh Chemical Industries, Ltd.
Trụ sở chính ATT New Tower 10F, 2-11-7, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan
ĐT +81-(0)3-6230-4414
Trụ sở chính tại Fukuoka Otemon Pine Building, 5F, 1-1-12, Otemon, Chuo-ku, Fukuoka 810-0074, Japan
ĐT +81-(0)92-724-1414
Thành lập 29-Mar-63
Kết thúc năm tài chính Tháng Ba
Tổng doanh thu 16.500 triệu yên (2016) ※toàn khối liên hợp
Số nhân viên
(04/01/2017)
394
489 *Tổng số trong tập đoàn công ty
Ngân hàng giao dịch Chi nhánh Fukuoka của Ngân Hàng Mitsui Sumitomo
Chi nhánh Ngân Hàng Juhachi tại Fukuoka
Trụ sở chính của Ngân Hàng Fukuoka
Giám Đốc Giám đốc
Naoyuki Shono

Giám đốc điều hành
Giám đốc Kinh doanh Matsuura
Hiroshi Yasuda

Cán bộ điều hành
Phòng Quản lý chất lượng, Trung tâm Thu mua, Phụ trách phòng Nhân sự kiêm Trưởng phòng Quản lý chất lượng
Keiichi Hirata

Cán bộ điều hành
Trưởng phòng Kiến trúc - Sản phẩm xuất khẩu
Jinichi Komiya

Cán bộ điều hành
Phòng Tài vụ - Điều hành, Phòng Nghiệp vụ Kinh doanh, Phòng Giám sát, Ban Hệ thống Thông tin, Phụ trách Dự án NBO
Teruhiro Chuganji

Ủy viên hội đồng quản trị
Phòng Quản lý Kinh doanh, Phòng Điều hành Hải ngoại, Phụ trách ban Thư ký - Quảng cáo kiêm Trưởng phòng Quản lý Kinh doanh
Takeo Nikkawa

Ủy viên hội đồng quản trị
Phó Giám đốc Kinh doanh Matsuura (Phụ trách Kinh doanh trong nước) kiêm Cửa hàng trưởng chi nhánh Tokyo
Atsushi Okubo

Ủy viên hội đồng quản trị
Giám đốc Kinh doanh Utsunomiya
Katsuhiko Yoshimoto

Kiểm Toán Viên Shigeki Yoshida
Các Cơ Sở Kinh Doanh Bán Hàng: Tokyo, Nagoya, Osaka, Fukuoka
Sản xuất: Thành Phố Matsuura, thành phố Nagasaki Prefecture và Kanuma, Tochigi Prefecture
Văn phòng thường trú: Thái Lan (Băng Cốc)
Các Chi Nhánh liên hợp Chukoh Belt Corporation
Chukoh Membrane Corporation
Chukoh Chemical (shanghai) Trading,Ltd.
Chukoh Chemical Fluorine Plastic Product Changshu Co., LTD.
Shengyi Chukoh Technology Corporation Limited
Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.Click here for product related inquiries Please feel free to contact us.To Inquiry Form


Distributors Wanted Click here to contact us

CHUKOH-CHANNEL

Catalog Download