ฟลูออโรโพลิเมอร์ของบริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด

Global Select Language:

ค้นหา

รายการหมวดหมู่ของผลิตภัณฑ์

ผ้าที่มีฟังก์ชั่นสูง
สายพานที่ไม่ติด
เทปกาวที่มีฟังก์ชั่นสูง
แผ่นวงจรคลื่นสูง
ท่อ(tube), สาย(host)
ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป(profile extrusion)สายมัลติลูเมน(multi-lumen)
วัสดุสำหรับการทำ PTFE
ผลิตภัณฑ์ฉีดพลาสติก
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป, อื่นๆ
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเมมเบรน
ของใช้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค้นจากวัตถุประสงค์

คุณลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์

จำนวนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็น 0 เคส

สามารถค้นหาสินค้าที่ใช้คุณลักษณะพิเศษของเรซินฟลูออรีน (Fluorine resin) ได้

ค้นหา
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.