CORPORATE INFORMATION

รายละเอียดบริษัท

รายละเอียดบริษัท

ชื่อ
จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ ลิมิเต็ด
สำนักงานใหญ่
อาคารเอทีที นิว ทาวเวอร์ ชั้น 10 2-11-7 อากาซากะ เขตมินาโตะ โตเกียว 107-0052
โทรศัพท์ +81-(0)3-6230-4414 (โอเปอเรเตอร์)
สำนักงานฟุกุโอกะ
อาคาร โอเตะมง ไพน์ ชั้น 5 1-1-12 โอเตะมง เขตจูโอ ฟุกุโอกะ 810-0074
โทรศัพท์ +81-(0)92-724-1414 (โอเปอเรเตอร์)
วันก่อตั้ง
29 มีนาคม พ.ศ. 2506
รอบปีบัญชี
เดือนมีนาคม
ยอดขาย
(มี.ค. 2564)
13,300 ล้านเยน *เฉพาะกิจการ
14,900 ล้านเยน *รวม
จำนวนพนักงาน
(มี.ค. 2564)
439 คน
509 คน *รวมทุกกลุ่มบริษัท
กรรมการบริหาร
ประธานกรรมการ นายนาโอะยูกิ โชโนะ
กรรมการบริหาร นายฮิโรชิ ยาซูดะ
กรรมการบริหาร นายทาเคโอะ นิกคาวะ
กรรมการบริหาร นายอัตสึชิ โอคุโบะ
ผู้สอบบัญชี
นายชิเกคิ โยชิดะ
คณะผู้บริหาร

ประธานใหญ่
นายนาโอะยูกิ โชโนะ

ผู้บริหารระดับสูง
นายทาคาฮิโระ นิชิฮาระ

ผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการที่1
นายเคอิจิ ฮิราตะ

ผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
นายอัตสึชิ โอคุโบะ

ผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายผลิตมัตสึอุระ
นายคัตสึฮิโกะ โยชิโมโตะ

ผู้บริหาร
ผู้จัดการฝ่ายขายที่1(ขายในประเทศ)
นายมาซายูกิ สุเออิชิ

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการที่2 & หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน
นายมาซากิ อุเอฮาม่า

ผู้อำนวยการ
ดูแลฝ่ายงานตรวจสอบและประชาสัมพันธ์
นายเรจิ ฮาระ

ผู้อำนวยการ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตอุตสึโนมิยะ
นายทาคาชิ มิมาตะ

สถานประกอบการ
สำนักงานขาย: โตเกียว, นาโกย่า, โอซาก้า
ฐานการผลิต: เมืองมัตสึอุระ (นางาซากิ), เมืองคานูมา (โทชิกิ)
บริษัทในเครือ
บริษัท จูโค เบลท์ จำกัด
บริษัท จูโค เคมิคัล (เซี่ยงไฮ้) จำกัด
บริษัท จูโค เคมิคัล ฟลูออรีนพลาสติกโปรดักส์ ชางซู จำกัด
บริษัท จูโค เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด
กลุ่มบริษัท
บริษัท เคียวริตซูขะ โคเกียว จำกัด

ปรัชญาขององค์กร / สิ่งที่บริษัทเราภาคภูมิใจ

ปรัชญาขององค์กร

สร้างสรรค์อนาคต

ภารกิจของพวกเราคือ การสร้างสรรค์อนาคตผ่านการผลิตพลาสติกประสิทธิภาพสูง โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เราได้พัฒนาขึ้น
เราเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลและวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเราได้มาตรฐานระดับสูงสุดของโลก และเรามุ่งมั่นจะนำทรัพยากรเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและสังคมของเรา
เพื่อให้เกิดผลดังกล่าว เราจะต้องถามตัวเองอยู่เสมอว่าสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทำการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งนั้นเพื่อสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าของเรา

สิ่งที่บริษัทเราภาคภูมิใจ

Chukoh’s Core Competence

คุณค่าและศักยภาพการแข่งขันที่เป็นหัวใจสำคัญของจูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์

ทัศนคติของบริษัทและผู้บริหาร
ผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 50 ปี และการก้าวเข้าสู่ 100 ปี
ความมั่นคงทางด้านการเงิน
การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว
จิตใจ ทัศนคติต่องาน การอบรมบุคลากรของบริษัท
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
โซลูชั่นที่หลากหลาย
เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตที่หลากหลาย
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่เหนือกว่าในระดับโลก
สภาพแวดล้อมการผลิตที่สะอาด
การเลือกวัตถุดิบที่เหมาะสม
ระบบการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานจูโค
การตรวจสอบแบบย้อนกลับ (traceability)
ระบบการควบคุมวิกฤต
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและฐานการผลิต
BCP (แผนธุรกิจต่อเนื่อง) ในด้านการผลิต การขาย ข้อมูลข่าวสาร

แผนผังองค์กร


ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2506
ก่อตั้ง Chukoh Fibers Company, Ltd.
ได้รับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีร่วมกับบริษัท Dodge Fibers Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Dodge Fibers Company of Japan
2507
สร้างโรงงานในเมืองมัตสึอุระ จังหวัดนางาซากิและเริ่มผลิตผลิตภัณฑ์ฟลูออโรพลาสติกอย่างเต็มรูปแบบ
2520
เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Chukoh Chemical Industries, Ltd.
2525
ก่อสร้างวัสดุเมมเบรนฟลูออโรโพลิเมอร์สำหรับงานสถาปัตยกรรมแบบถาวรสำเร็จเป็นครั้งแรก
นำระบบTQC เข้ามาใช้
2528
วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้
2534
โรงงานมัตสึอุระหมายเลข 2 สำหรับการผลิตแฟบบริคเคลือบฟลูออโรพลาสติกเสร็จสมบูรณ์ (โรงงาน F3 มัตสึอุระ)
2539
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9002:1994
2541
โรงงานอุตสึโนะมิยะในเมืองคานุมะ จังหวัดโทจิกิสำหรับการผลิตท่อและผลิตภัณฑ์อัดรีดและขึ้นรูป เสร็จสมบูรณ์
2544
เริ่มพัฒนาและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพย่อยสลายได้อย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม เปิดตัวแผนกผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบงาน
2545
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000
2547
เริ่มเข้าสู่ธุรกิจการเคลือบซิลิโคน
จัดตั้งแผนก SC (Specialty Coating) และเริ่มธุรกิจเคลือบถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์
2550
ขยายธุรกิจด้านการเคลือบซิลิโคนและสร้างโรงงานสำหรับการเคลือบถุงลมนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์เสร็จสมบูรณ์
2551
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001:2004 ก่อตั้งบริษัท Chukoh Membrane Corporation สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงสร้างเมมเบรนฟลูออโรโพลีเมอร์
2552
ก่อตั้งบริษัท Chukoh Belt Corporation สำหรับจำหน่ายสายพานฟลูออโรโพลีเมอร์
2553
สร้างโรงงานสำหรับการผลิตเทปกาวโดยเฉพาะ
2554
จัดตั้งบริษัท Chukoh Chemical (shanghai) Trading, Ltd. สำหรับจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศจีน
เปิดสำนักงานขายที่คันโตตอนเหนือ
จัดตั้งบริษัท Chukoh Chemical Fluorine Plastic Product Changshu Co., Ltd. สำหรับการผลิตในประเทศจีน
จัดตั้งสำนักงานตัวแทนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2555
จัดตั้งบริษัท Chukoh Support Co.,Ltd.
2556
ตั้งบริษัทร่วมทุน Shengyi Chukoh Technology Corporation Limited ในประเทศจีน
2557
จัดตั้งบริษัท Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.ในประเทศไทย
ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน Good Company Award ครั้งที่ 48
2558
ได้รับรางวัล Regional Vitalization Company Award ปี 2558 (รางวัลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการสื่อสาร)
2561
สร้างโรงงาน F1 มัตสึอุระเสร็จสมบูรณ์

เน็ตเวิร์คในต่างประเทศ

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)