ค้นหาจากประเภท

แผงวงจรลามิเนตหุ้มทองแดง

CHUKOH FLO™ แผงวงจรลามิเนตฟลูออโรเรซินหุ้มทองแดง เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลอมฟอยล์ทองแดงอิเล็คโตรไลต์ด้านเดียวหรือสองด้านลงบนแฟบบริคหรือฟิล์มฟลูออโรพลาสติกที่มีการลามิเนตหลายชั้น และด้วยเทคโนโลยีการเคลือบฟลูออโรเรซินที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเรา ทำให้เราสามารถผลิตแผงวงจรที่มีความหนาและค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่มีค่าถูกต้อง ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการที่เราได้พัฒนาเทคโนโลยีนี้มาอย่างยาวนาน

คุณลักษณะเด่น

• ทนความร้อนดีเยี่ยม
• มีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่เสถียรในช่วงความถี่ที่กว้าง
• มีค่าแทนเจนต์ไดอิเล็กทริกต่ำมากในช่วงย่านความถี่สูง

คำอธิบายรหัสผลิตภัณฑ์

รหัสฉนวนไฟฟ้า

รหัสระดับค่าคงที่ไดอิเล็กทริก
CGP-500 BF-2.30~2.85
CGS-500 BP-2.10~2.25
CGN-500 NF-2.3
CGA-500 HF-2.9~3.2
CGH-500 XF-3.25~3.55
CGK-500 XP-4.5~5.5

รหัสค่าคงที่ไดอิเล็กทริก

• แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กทริกจุดทศนิยม2หลัก

รหัสความหนาฟอยล์ทองแดง

รหัสประเภท
01/2 oz (18µm)
11 oz (35µm)
22 oz (70µm)
61/3 oz (12µm)

รหัสจำนวนชั้นของฟอยล์ทองแดง

รหัสประเภท
1ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าหน้าเดียว
2ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าสองหน้า
3ฟอยล์ทองแดงรีดหน้าเดียว
4ฟอยล์ทองแดงรีดสองหน้า
5ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าผิวหยาบน้อยหน้าเดียว
6ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าผิวหยาบน้อยสองหน้า
ตารางแสดงการเปรียบเทียบแยกตามประเภท
รหัสผลิตภัณฑ์ค่าคงที่ในการเก็บประจุไฟฟ้า
(Dielectric Constant)
ค่าความสูญเสียการเป็นฉนวน
(Dissipation factor)
CGP-500A2.60.0018
CGS-500A2.150.0010
CGN-5002.30.0008
CGA-50030.0030
CGH-5003.450.0027
CGK-50050.0040
การใช้งานหลัก

อุปกรณ์สื่อสารผ่านดาวเทียม / จานดาวเทียมแพร่สัญญาณ / โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่และระบบสื่อสารเคลื่อนที่อื่นๆ / ระบบเก็บค่าผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETC) และระบบทางหลวงอัตโนมัติ (AHS) ของ ITS (ระบบขนส่งอัจฉริยะ) / เครือข่ายไร้สายในภูมิภาค (WLL) / CPU / เครื่องมือวัด / อุปกรณ์ติดตั้งดาวเทียมประดิษฐ์ ฯลฯ

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)