นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท จูโค เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท จูโค เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัท” หรือ “เรา”) ตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจึงได้กําหนดและเปิดเผยแนวทางความเป็นส่วนตัวนี้เพื่ออธิบายวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ

 • ลูกค้า ผู้ขาย และพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงนิติบุคคลในบริษัท ได้แก่ พนักงาน ผู้ติดต่อและกรรมการ
 • ผู้สมัครงานและพนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอ้างอิง

เราได้มีการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเราให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฏหมายที่เกี่ยวข้องจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ชี้แจงว่าเราในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล มีการจัดเก็บ การใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร นอกจากนี้เรามีการตรวจสอบและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างสม่ำเสมอในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนที่สำคัญต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เราจะแจ้งให้ทราบตามความเหมาะสม

รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวด้านล่าง

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ขายและพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท จูโค เคมิคัล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  PDF
  Privacy Policy
  PDF
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้สมัครงาน พนักงานรวมถึงสมาชิกในครอบครัวและบุคคลอ้างอิง บริษัท จูโค เคมิคัล
  นโยบายความเป็นส่วนตัว
  PDF
  Privacy Policy
  PDF
  นอกจากนี้ เว็บไซต์ https://www.chukoh.com/thai/ ยังมีการเก็บคุกกี้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ “นโยบายการใช้คุกกี้” ด้านล่าง
  นโยบายคุกกี้
  PDF
  Cookies Policy
  PDF
 3. แบบคําร้องขอถอนความยินยอม
  PDF

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)