ค้นหาจากประเภท

ผลิตภัณฑ์แปรรูป PTFE พิเศษ / ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

เราจะทำการแปรรูปวัสดุที่ใช้ในการแปรรูป ให้ออกมาเป็นรูปร่างต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยนำคุณสมบัติของฟลูออโรพลาสติก ซึ่งได้แก่ การทนต่อความร้อน ทนต่อสารเคมี และไม่เกาะติดผิว มาใช้ให้เป็นประโยชน์
นอกจากนี้แล้ว เรายังมีบริการไลน์นิ้งและการเคลือบวัสดุอื่นให้มีคุณสมบัติเหมือนกับฟลูออโรพลาสติกอีกด้วย

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)