คำถามที่พบบ่อย

เราได้มีการรวบรวมคำถามที่ถามบ่อยไว้

เกี่ยวกับฟลูออโรพลาสติก

Q ฟลูออโรพลาสติกคืออะไร
เป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติในด้านการทนความร้อน ทนสารเคมี การเสียดสีต่ำ ไม่เกาะติดผิว และมีความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เรามักเรียกพลาสติกชนิดนี้ว่า Teflon™ (เทฟลอน) นอกจากนี้ เรายังเรียกสายพานหรือเทปกาว ที่นำฟลูออโรพลาสติกมาเป็นวัสดุในการผลิตสายพานและเทปกาวว่า “สายพานเทฟลอน” และ“เทฟลอนเทป”
Q อธิบายคุณสมบัติการทนความร้อนของฟลูออโรพลาสติก
ฟลูออโรพลาสติก
เป็นสารประกอบเรซินที่มีคุณสมบัติในด้านการทนความร้อนสูงเป็นพิเศษและทนต่อการติดไฟได้ดีมาก ตัวอย่างเช่น PTFE
ซึ่งเป็นฟลูโรพลาสติกชนิดหนึ่ง สามารถทนความร้อนได้ถึง 260 องศาเซลเซียส นอกจากนี้
ยังทนต่อการใช้งานในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ำถึง -180 องศาเซลเซียส (ขึ้นกับสภาพการใช้งาน)
Q อธิบายคุณสมบัติการทนสารเคมีของฟลูออโรพลาสติก

ฟลูออโรพลาสติกเป็นพลาสติกชนิดที่สามารถทนสารเคมีได้สูงเป็นพิเศษ ไม่ทำปฏิกิริยากับกรดด่าง, ตัวทำละลายอินทรีย์,น้ำมันและไขมัน โดยทั่วไปแล้ว “ท่อเทฟลอน” และ “การบุผิว(ไลน์นิ่ง) ด้วยเทฟลอน” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทนสารเคมี มักถูกนำไปใช้สำหรับขนส่งน้ำยาต่างๆ เช่น ในงานสำหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ , การผลิตผลึกเหลว (Liquid Crystal) ,โรงงานเคมี,อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

Q อธิบายคุณสมบัติความลื่นของฟลูออโรพลาสติก
จากตารางด้านล่างนี้ จะเห็นได้ว่า ฟลูออโรพลาสติกมีค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานต่ำที่สุดในบรรดาวัสดุแข็งทั้งหมด นอกจากนี้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์และแรงเสียดทานสถิตมีค่าแตกต่างกันน้อย ทำให้มีการไหลลื่นที่ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับใช้เป็นวัสดุสไลด์ และสามารถใช้กับแบริ่ง หรือส่วนรองรับแกนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
หัวข้อการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน
เครื่องมือวัดเครื่องทดสอบแรงดึง แรงกด (Universal tester)
วิธีการวัดค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิตค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์
หน่วย(μs)(μD)
ชิ้นงานทดสอบ (วัสดุ)ผลการวัด
แผ่น PTFE0.110.09
แฟบบริค G0.150.14
แฟบบริค A0.150.13
โพลียูรีเทน0.820.70
แผ่นพีวีซี0.310.33
แผ่นไนลอน0.170.15
แผ่นโพลีแอซีทัล0.200.16
ยางซิลิโคน7.967.89
แผ่นสตีล SS0.240.20
* การทดลองจริงโดยบริษัทนี้

เกี่ยวกับเอกสาร

Q ต้องการเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ต้องทำอย่างไร

ทางเราได้เตรียมหน้าสำหรับดาวน์โหลดแคตตาล็อกไว้แล้ว สำหรับเอกสารอื่นๆนั้น ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

Q Teflon™ (เทฟลอน) คืออะไร
Teflon™(เทฟลอน) เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของฟลูออโรพลาสติก ผลิตโดยดูปองท์ (DuPont) และเป็นชื่อที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทำให้หลายคนเข้าใจว่า “ฟลูออโรพลาสติกทั้งหมดคือเทฟลอน” แต่แท้จริงแล้วฟลูออโรพลาสติกยังมีชื่อเรียกอื่น นอกเหนือจากเทฟลอนดังตารางด้านล่างนี้
นอกจากนี้บริษัทของเรา ได้ตกลงทำสัญญากับบริษัท The Chemours FC, LLC ในปี 2560 เพื่อขอใช้เครื่องหมายการค้าTeflon™(เทฟลอน)โดยใช้ภายใต้เงื่อนไขใบอนุญาต
ชื่อสินค้าชื่อบริษัทผู้ผลิต
โพลีฟล็อน™ (Polyflon™ )บริษัทไดคินอินดัสทรี้
นีโอฟล็อน™ (Neoflon™)บริษัทไดคินอินดัสทรี้
เทฟลอน® (Teflon®)มิทสึอิดูปองฟลูโอโรเคมิคัล Dupont
เทฟเซล® (Tefzel®)Dupont
เท็ดลาร์® (Tedlar®)Dupont
ฟลูออน® (Fluon®)บริษัทอาซาฮีกลาส
ไซท็อป® (Cytop®)บริษัทอาซาฮีกลาส
Algoflon®Solvay Solexis S.p.A
Polymist®Solvay Solexis, Inc.
Hylar®Solvay Solexis, Inc.
Halar®Solvay Solexis, Inc.
Solef®Solvay Solexis, S.A.S
Dyneon™Solvay Solexis, Inc.
Solef®Dyneon (3M
KF Polymer®Kureha Corporation
Kyner®Arkema
Q CHUKOH FLO™คืออะไร
CHUKOH FLO™ คือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์ฟลูออโรพลาสติกที่บริษัทผลิตขึ้น
Q ผลิตภัณฑ์ที่เก่าหรือหมดสภาพแล้ว จะกำจัดทิ้งได้อย่างไร
■ สำหรับลูกค้าที่ใช้ในบ้านทั่วไป
ให้กำจัดตามกฎระเบียบของเขตหรือท้องถิ่นนั้น โดยให้ถือเป็นวัตถุไม่ติดไฟ

■ สำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทหรือองค์กร
เนื่องจากเป็นของเสียอุตสาหกรรม ให้กำจัดตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดและการทำความสะอาดของเสียอุตสาหกรรม
Q ผลิตภัณฑ์ของจูโค สามารถซื้อได้ที่ไหน

ท่านสามารถติดต่อซื้อผลิตภัณฑ์ได้จากตัวแทนจำหน่ายของเรา หรือติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

Q สีของสินค้าที่ซื้อมาต่างจากที่ซื้อคราวที่แล้วเล็กน้อย
สีน้ำตาลของแฟบบริคหรือเทปนั้น เป็นเม็ดสีเดิมที่เคลือบอยู่บนวัสดุพื้นผ้าใยแก้ว ซึ่งปริมาณเม็ดสีที่ติดอาจแตกต่างกันทำให้เกิดสีที่ต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม จะไม่ส่งผลกระทบในด้านการใช้งานหรือคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
Q เลขผลิตภัณฑ์มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทได้มีการทบทวนผลิตภัณฑ์เทปกาวที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL และในวันที่ 1 กค. 2552 มีการเปลี่ยนเลขผลิตภัณฑ์ดังตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้ลักษณะผลิตภัณฑ์ คุณภาพ และขนาดจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ลูกค้าสามารถใช้สินค้าได้ตามเดิม

หมายเลขผลิตภัณฑ์
เก่าใหม่
AGF-100AGF-100 FR
ASF-110ASF-110 FR
ASF-116FASF-116T FR
ASF-118AASF-118A FR
API-114API-114A FR

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)