SDS

เกี่ยวกับ SDS (เอกสารข้อมูลด้านความปลอดภัย)

โปรดดู SDS ของผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทที่ PDF ด้านล่างนี้ ข้อมูลต่างๆ เช่น ปริมาณที่แสดง คุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาคไม่ใช่ค่ารับประกัน
เราได้จัดทำการประเมินความอันตรายและความเป็นพิษตามเอกสารและข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ไม่ได้ครอบคลุมถึงเอกสารทั้งหมด

สำหรับ SDS ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ โปรดติดต่อสอบถามต่างหาก

*เราได้เปลี่ยนจาก MSDS เป็น SDS ตามมาตรฐาน JISZ7253:2012

แฟบบริค

ซีรีส์ FGF/FGP/FGA/MS
ดาวน์โหลด PDF
ซีรีส์ FAF/FKF
ดาวน์โหลด PDF

สายพาน

ซีรีส์ BAF/BKF
ดาวน์โหลด PDF
ซีรีส์ BGF/BGP/BGA
ดาวน์โหลด PDF

เทปกาว

ซีรีส์ AGF(กาวซิลิโคน)
ดาวน์โหลด PDF
ซีรีส์ ASF(กาวซิลิโคน)
ดาวน์โหลด PDF
ซีรีส์ API
ดาวน์โหลด PDF

ท่อ

แผงวงจรลามิเนตหุ้มทองแดง

ซีรีส์ CGP-500
ดาวน์โหลด PDF
ซีรีส์ CGA-500
ดาวน์โหลด PDF

วัสดุ

แผ่นชีท / แผ่นเทป Skived / ถังแปรรูปชิ้นเดียว / แท่ง (rod) / ท่อ (pipe)
ดาวน์โหลด PDF
เทปพันท่อ
ดาวน์โหลด PDF

*สำหรับ SDS ของผลิตภัณฑ์อื่นๆ นอกจากนี้ โปรดติดต่อสอบถามต่างหาก


เอกสารข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เกี่ยวกับเอกสารข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีในผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

เราได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมข้อมูลข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีซึ่งได้มีการกำหนดให้แสดงโดยกฎข้อบังคับต่างๆ เช่น กฎหมายในต่างประเทศและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม ที่ไม่มีอยู่ใน SDS หากต้องการเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลองค์ประกอบสารเคมีอื่นๆ โปรดติดต่อสอบถามต่างหาก
ทั้งนี้ บางเนื้อหาที่ท่านร้องขอ อาจจะต้องใช้เวลา จึงขอแจ้งให้ทราบ ณ ที่นี้ด้วย

แฟบบริค
ดาวน์โหลด PDF
สายพาน
ดาวน์โหลด PDF
เทปกาว
ดาวน์โหลด PDF
ท่อ(PTFE)
ดาวน์โหลด PDF
ท่อ(PFA)
ดาวน์โหลด PDF
แผงวงจรลามิเนตหุ้มทองแดง
ดาวน์โหลด PDF

วัสดุ

แผ่นชีท / แผ่นเทป Skived / ถังแปรรูปชิ้นเดียว / แท่ง (rod) / ท่อ (pipe)
ดาวน์โหลด PDF
เทปพันท่อ
ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)