ระเบียบ RoHS

เกี่ยวกับระเบียบ RoHS

ระเบียบ RoHS หมายถึง กฎหมายที่เกี่ยวกับการจำกัดการใช้งานสารที่เป็นพิษบางประเภทในเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง EU (สหภาพยุโรป) ได้กำหนดขึ้น ที่ญี่ปุ่นเราเรียกกันว่าระเบียบการจำกัดการใช้งานสารที่เป็นพิษ (รู้จักกันในชื่อ: ระเบียบ RoHS)สำหรับสินค้าที่มีการดำเนินมาตรการเกี่ยวกับสารที่อยู่ในบังคับของระเบียบ RoHS (สาร 10 ชนิด) ทางบริษัทจะออก “หนังสือรับรองการไม่ใช้สารที่อยู่ในบังคับของระเบียบ RoHS” ให้ ตามนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของทางบริษัท (*ไม่รวมวัสดุที่ใช้ห่อหรือบรรจุ) โปรดดูได้จาก PDF ด้านล่างนี้

หนังสือรับรองการไม่ใช้สารที่อยู่ในบังคับของระเบียบ RoHS
ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อเรา

ทางเรายินดีให้บริการ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือขอเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

02-011-7144

เวลาทำการ : จันทร์– ศุกร์:8:00~17:00 น.
(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)