งานคัตติ้ง (cutting)

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > งานคัตติ้ง(cutting)

งานคัตติ้ง(cutting)

สามารถแปรรูปวัสดุเป็นรูปทรงต่างๆได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ผลิตโดยการตัดกลึงวัสดุให้เป็นชิ้นส่วน
มีคุณสมบัติทนความร้อน ทนต่อสารเคมี ไม่เหนียวติดชิ้นงาน สามารถนำมาใช้ในงานต่างๆได้อย่างกว้างขวาง

งานคัตติ้ง(cutting)

ผลิตภัณฑ์ตัดกลึง

▶   ผลิตภัณฑ์ตัดกลึง

สามารถตัดและแปรรูปวัสดุให้มีรูปแบบตรงตามความต้องกา...

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.