ฟลูออโรโพลิเมอร์ของบริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ มีตั้งแต่เทปจนกระทั่งโดม

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > ข้อมูลบริษัท  > รายชื่อสถานประกอบการ  > สำนักงานอำนวยการฟุคุโอกะ

สำนักงานอำนวยการฟุคุโอกะ


สำนักงานอำนวยการฟุคุโอกะ
Otemon Pine Building, 5F, 1-1-12, Otemon, Chuo-ku, Fukuoka
810-0074, JAPAN
TEL +81-92-724-1414 FAX +81-92-724-1413