BRP ซีรีส์

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > สายพาน  > ซีรีส์ BRP

ซีรีส์ BRP

ซีรีส์ BRP

เป็นสายพานที่มีวัสดุพื้นเป็นยาง ผ่านการเชื่อมติดกับฟิล์มฟลูออโรพลาสติกประเภท PFA ทำให้สายพานมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นจากยางและฟลูออโรพลาสติก

→ ดูวิธีการเชื่อมต่อและออปชั่นของสายพาน CHUKOH BELT CORPORATION, LTD.

การใช้งาน

▪กระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการลำเลียงวัตถุ
▪ใช้ในกระบวนการลำเลียง ยาง เรซิน
▪แผ่นตัด (Cut sheet)

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งานได้

-20°C 〜 +180°C
※แตกต่างกันตามวัสดุพื้นของยาง

โครงสร้าง

โครงสร้าง

คุณลักษณะเด่น

●มีคุณสมบัติป้องกันการซึมของก๊าซและของเหลวได้ดีที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทยางผสม
●พื้นผิวของสายพานไม่เกาะติดผิว ชิ้นงานลอกออกจากสายพานได้ง่าย ทนสารเคมี
●เนื่องจากฟิล์ม PFA มีสีโปร่งใส ทำให้รักษาโทนสีของวัสดุพื้นยางได้ดี
●สอดคล้องตามกฏหมายข้อ 20เรื่องสุขาภิบาลอาหารกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของประเทศญี่ปุ่น
●สามารถเลือกโทนสีของวัสดุพื้นและโครงสร้างของวัสดุได้
 
→ ดูวัสดุพื้นของยาง

ตารางแสดงขนาด

รหัสผลิตภัณฑ์ ความหนา (mm) ความกว้างสูงสุด (mm) ความยาวสูงสุด (m) น้ำหนัก (g/m2)
ความหนามวลรวม วัสดุผิว (ฟิล์ม PFA)
BRP-129-2 1.1 0.050 400 20 1400
BRP-139-2 1.6 600 1800
BRP-439-2 1.8 2200

※กรุณาติดต่อทางบริษัท สำหรับขนาด(Dimension)นอกเหนือจากตารางข้างต้น
※โดยปกติทางบริษัทจะส่งมอบสายพานที่เชื่อมต่อเป็นวงเรียบร้อยแล้ว
กรุณาแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องการให้ต่อสายพานที่โรงงาน