BRT ซีรีส์

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > สายพาน  > ซีรีส์ BRT

ซีรีส์ BRT

ซีรีส์ BRT

เป็นสายพานที่มีวัสดุพื้นเป็นยาง ผ่านการเชื่อมติดกับฟิล์มฟลูออโรพลาสติก(PTFE)ที่มีสีขาวน้ำนม
ทำให้สายพานมีความแข็งแรงและมีความยืดหยุ่นจากยางและฟลูออโรพลาสติก

→ ดูวิธีการเชื่อมต่อและออปชั่นของสายพาน CHUKOH BELT CORPORATION, LTD.

การใช้งาน

▪กระบวนการผลิตอาหาร กระบวนการลำเลียงวัตถุ
▪ใช้ในกระบวนการลำเลียง ยาง เรซิน
▪แผ่นตัด (Cut sheet)

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งานได้

-20°C 〜 +180°C
※แตกต่างกันตามวัสดุพื้นของยาง

โครงสร้าง

โครงสร้าง

คุณลักษณะเด่น

●พื้นผิวของสายพานไม่เกาะติดผิว ลอกออกจากสายพานได้ง่าย ทนสารเคมี
●ฟิล์ม PTFE มีสีขาวน้ำนม ทำให้โทนสีของวัสดุพื้นยางไม่เปลี่ยนไป
●สอดคล้องตามกฏหมายข้อ 20เรื่องสุขาภิบาลอาหารกระทรวงสาธารณสุขและแรงงานของประเทศญี่ปุ่น
●สามารถเลือกโทนสีและโครงสร้างของวัสดุพื้นยางได้
 
→ ดูวัสดุพื้นของยาง

ตารางแสดงขนาด

รหัสผลิตภัณฑ์ ความหนา (mm) ความกว้างสูงสุด (mm) ความยาวสูงสุด (m) น้ำหนัก (g/m2)
ความหนามวลรวม วัสดุผิว (ฟิล์ม PTFE)
BRT-229-4 1.2 0.100 400 20 1600
BRT-249-4 1.9 900 2500
BRT-329-1 1.0 0.025 250 1200
BRT-337-4 1.4 0.100 600 1900
BRT-347-4-R14 1.7 900 2200
BRT-73TS-4-R18 2200

※กรุณาติดต่อทางบริษัท สำหรับขนาด(Dimension)นอกเหนือจากตารางข้างต้น
※โดยปกติทางบริษัทจะส่งมอบสายพานที่เชื่อมต่อเป็นวงเรียบร้อยแล้ว
กรุณาแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่ต้องการให้ต่อสายพานที่โรงงาน