สินค้าอีโค พลาสติกที่ย่อยสลายได้

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > สินค้าอีโค

สินค้าอีโค

ทางบริษัทได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1985 ในบรรดาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ “ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้” และ ”ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวมวล” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงภายใต้แบรนด์ “Amity ®” Amity

สินค้าอีโค

ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้

▶   ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ย่อยสลายได้

แยกน้ำกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยการทำงานของจุลิ...

ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวมวล

▶   ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวมวล

ไม่เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไดออกซินเวลาเผา

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.