ข้อแตกต่างของเทฟลอน (เทปล่อน) กับฟลูออโรเรซิ่น

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ฟลูออโรเรซิ่นคืออะไร
เป็นพลาสติกซึ่งมีคุณสมบัติดีเยี่ยมในด้านต่างๆ ได้แก่ ทนความร้อน ทนสารเคมี การเสียดสีต่ำ ไม่เหนียวติด เป็นฉนวน ฯลฯ
มักเรียกว่า "เทฟลอน®" ใช้ฟลูออโรเรซิ่นเป็นวัสดุในการผลิตสายพาน, เทป บางครั้งอาจเรียกว่า "สายพานเทฟลอน" "เทปเทฟลอน"
เทฟลอน® คืออะไร
เทฟลอน® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของฟลูออโรเรซิ่นซึ่งผลิตโดยบริษัทดูปอง มีชื่อเรียกว่า "เทฟลอน®" เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย หลายคนจึงคิดว่า "ฟลูออโรเรซิ่นทั้งหมด คือ เทฟลอน®" แต่ยังมีฟลูออโรเรซิ่นอื่นๆ ที่มีชื่อสินค้าอื่นนอกเหนือจาก "เทฟลอน®" ตามที่ได้แสดงไว้ในตารางด้านล่าง
ชื่อสินค้า ชื่อบริษัทผู้ผลิต
โพลีฟล็อน™ (Polyflon™ ) บริษัทไดคินอินดัสทรี้
นีโอฟล็อน™ (Neoflon™) บริษัทไดคินอินดัสทรี้
เทฟลอน® (Teflon®) มิทสึอิดูปองฟลูโอโรเคมิคัล Dupont
เทฟเซล® (Tefzel®) Dupont
เท็ดลาร์® (Tedlar®) Dupont
ฟลูออน® (Fluon®) บริษัทอาซาฮีกลาส
ไซท็อป® (Cytop®) บริษัทอาซาฮีกลาส
Algoflon® Solvay Solexis S.p.A
Polymist® Solvay Solexis, Inc.
Hylar® Solvay Solexis, Inc.
Halar® Solvay Solexis, Inc.
Solef® Solvay Solexis, S.A.S
Dyneon™ Solvay Solexis, Inc.
Solef® Dyneon (3M
KF Polymer® Kureha Corporation
Kyner® Arkema
CHUKOH FLO® คืออะไร
CHUKOH FLO® คือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของผลิตภัณฑ์ฟลูออโรเรซิ่นเทฟลอนที่ทางบริษัทผลิต
ข้อมูลเกี่ยวกับการทนความร้อนของฟลูออโรเรซิ่น!
ฟลูออโรเรซิ่นเป็นเทฟลอนเรซิ่นซึ่งมีสภาพทนความร้อน ทนต่อการติดไฟได้สูงมาก
ขึ้นอยู่กับสภาพการใช้งาน อุณหภูมิที่ใช้งานต่อเนื่องสูงสุดของ PTFE ซึ่งเป็นฟลูออโรเรซิ่นเทฟลอนชนิดหนึ่งอยู่ที่ 260 องศา℃
นอกจากนี้เทฟลอนยังทนต่ออุณหภูมิต่ำและสามารถใช้งานต่อเนื่องในสภาพแวดล้อม -180
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับความทนทานต่อสารเคมีของฟลูออโรโพลิเมอร์!!
ฟลูออโรโพลิเมอร์เป็นพลาสติกที่เด่นในเรื่องการทนทานต่อสารเคมีเป็นอย่างยิ่ง และจะไม่ถูกซึมซับ เช่น กรด ด่าง สารละลายอินทรีย์ และน้ำมันและไขมัน โดยทั่วไป เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า สายเทฟลอน(Teflon Tube) , เทฟลอนไลน์นิ่ง (Teflon lining) ต่างมีคุณสมบัติเหล่านี้จึงถูกนำไปใช้ในการขนส่งน้ำยาต่างๆ เช่น สำหรับเซมิคอนดัคเตอร์ อุปกรณ์ผลิตผลึกเหลว (Liquid Crystal) โรงงานสารเคมี ที่ใช้สารเคมีหลากหลาย
กรุณาอธิบายเกี่ยวกับความลื่นของฟลูออโรโพลิเมอร์
ตามตารางข้างล่างนี้ ฟลูออโรโพลิเมอร์มีการเสียดสีที่ต่ำกว่าสารอื่นๆ นอกจากนี้ เนื่องจากความแตกต่างระหว่างค่าเสียดสีสถิตกับค่าเสียดสีจลน์มีน้อย ถ้าใช้เป็นวัสดุ จะทำให้การไหลลื่นเป็นไปอย่างราบเรียบขึ้น ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถใช้ใน oilless bearing และที่รองรับแกน เป็นต้น
หัวข้อการทดสอบ ค่าสัมประสิทธิ์ของการเสียดสี
เครื่องมือวัด เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์
วิธีการวัด ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานสถิต ค่าสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานจลน์
หน่วย (μs) (μD)
แผ่นทดสอบ (วัตถุดิบ) ผล
แผ่นพีทีเอฟอี 0.11 0.09
G Fabric 0.15 0.14
A Fabric 0.15 0.13
โพลียูรีเทน 0.82 0.70
แผ่นพีวีซี 0.31 0.33
แผ่นไนล่อน 0.17 0.15
โพลีอะซีทัล 0.20 0.16
ยางซิลิโคน 7.96 7.89
แผ่นเหล็ก เอสเอส 0.24 0.20
* การทดลองจริงโดยบริษัทนี้
ช่วยอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ไม่ติดกับวัสดุอื่นของฟลูออโรโพลิเมอร์
ฟลูออโรโพลิเมอร์มีคุณสมบัติโดดเด่นในการไม่ติดกับวัสดุอื่น แม้สิ่งที่ติดเหนียว เช่น พวกแป้งโมจิ หากนำมาติดกับฟลูออโรโพลิเมอร์ ก็สามารถดึงออกได้ง่าย ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถนำไปใช้กับสายพานสำหรับลำเลียงส่งข้าว และแป้งขนมปังและแผ่นสำหรับทำอาหาร (Cooking sheet )เป็นต้น
"ฟลูออรีน (Fluorine)" ที่ใส่ในยาสีฟันกับ "ฟลูออโรโพลิเมอร์" ที่บริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ใช้ แตกต่างกันอย่างไร
ทั้งสองอย่างนี้เป็น "สารประกอบฟลูออรีน" ซึ่งมีธาตุฟลูออรีนผสมอยู่ แต่อย่างไรก็ตาม ชนิดของสารประกอบฟลูออรีนที่ผสมในยาสีฟันกับฟลูออโรโพลิเมอร์ที่ประกอบในผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี้แตกต่างกัน ธาตุฟลูออรีนที่มีอยู่ในยาสีพันใช้สำหรับทางการแพทย์และสุขภาพ แต่ฟลูออโรโพลิเมอร์ของบริษัทนี้ใช้สำหรับอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่
คุณมีเทปประเภทอื่นนอกจากเทปฟลูออโรพลาสติกหรือไม่
ที่บริษัทนี้ มีการผลิตเทปที่ผลิตด้วยฟลูออโรโพลิเมอร์หลายชนิด แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีการเตรียมเทปที่ใช้วัตถุดิบโพลีไมด์และโพลีเอทิลีน(Ultra High Molecular Weight Polyethylene) สำหรับรายละเอียดให้ตรวจเช็คในหน้า
Polymide Tape
Ultra High Molecular Weight Polyethylene Tape)
ขอ MSDS (ข้อมูลความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์)
เกี่ยวกับ MSDS ของผลิตภัณฑ์หลักๆ ได้เตรียมหน้าดาวน์โหลด MSDS ไว้แล้ว แต่สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นที่นอกเหนือจากนั้น ขอให้ติดต่อไปที่สาขาที่ใกล้ที่สุดหรือช่องทางติดต่อสอบถามได้
ต้องการแคตตาล็อกสินค้าต้องทำอย่างไร
ได้เตรียมหน้าดาวน์โหลดแคตตาล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว และสำหรับเอกสารอื่นๆ ขอให้ปรึกษาแยกต่างหาก
ฟลูออโรโพลิเมอร์ใช้ในวงการไหนบ้าง
ฟลูออโรโพลิเมอร์เกี่ยวข้องกับหลากหลายวงการการผลิต ดังต่อไปนี้
อุตสาหกรรมที่ใช้ฟลูออโรโพลิเมอร์ ได้แก่
・การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ :สาย(tube), อ่างPTFE เป็นต้น
・การผลิตอาหาร : สายพาน(belt), ฟลูออโรโพลิเมอร์ coating , แผ่นสำหรับทำอาหาร(cooking sheet), Fabric
・การบรรจุหีบห่อ : เทป(adhesive tape), heat seal belt
・การผลิตรถยนต์ : สาย(tube), blade hose
・โรงงานสารเคมี : lining
・อุตสาหกรรมก่อสร้าง : วัสดุ
・การผลิตผลึกเหลว : เทปกาว เทปฟิล์มบางทำมาจากฟลูออโรโพลิเมอร์ PTFE
ผลิตภัณฑ์ที่เก่าแล้ว จะทำการทิ้งอย่างไร
(สำหรับลูกค้าที่ใช้ในบ้านทั่วไป) ให้กำจัดตามกฎระเบียบของเขตหรือท้องถิ่นนั้น โดยให้ถือเป็นวัตถุไม่ติดไฟ (สำหรับลูกค้าที่เป็นบริษัทองค์กรต่างๆ เนื่องจากเป็นของเสียอุตสาหกรรม ให้กำจัดตามกฎหมายว่าด้วยการกำจัดและการทำความสะอาดของเสียอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท จูโค เคมิคัล อินดัสตรีส์ สามารถซื้อได้ที่ไหน
ซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สำหรับรายละเอียดให้ปรึกษาร้านที่ใกล้ที่สุด และมีเน็ตชอป (net shop) ด้วย
สินค้าที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ สีแตกต่างเล็กน้อย…
สีของผ้า(Fabric), เทป(Adhesive tape) เป็นสีเดิมของเม็ดสีที่ทาบนผ้าใยแก้ว(Glass Fiber Cloth) เนื่องจากปริมาณของเม็ดสีที่ติดนั้นแตกต่างกัน อาจทำให้เกิดสีที่แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่มีปัญหาในด้านการใช้งานและคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการทบทวนเปลี่ยนแปลงหมายเลขผลิตภัณฑ์
答え ในครั้งนั้น สำหรับเทปกาว บริษัทได้ทบทวนผลิตภัณฑ์ที่รับรอง UL และได้เปลี่ยนแปลงหมายเลขผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2009 ดังตารางต่อไปนี้ ตัวสินค้าเหมือนเดิม ทั้งคุณภาพและสเปคขนาด(dimension) ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับการใช้ก็ขอให้ใช้ตามที่ผ่านมา
หมายเลขผลิตภัณฑ์
เก่า ใหม่
AGF-100 AGF-100 FR
ASF-110 ASF-110 FR
ASF-116F ASF-116T FR
ASF-118A ASF-118A FR
API-114 API-114A FR
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.