ผลิตภัณฑ์การอัดผ่านเกลียวโปรไฟล์/Multi-Lumen

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > ผลิตภัณฑ์การอัดผ่านเกลียวโปรไฟล์/Multi-Lumen

ผลิตภัณฑ์การอัดผ่านเกลียวโปรไฟล์/Multi-Lumen

สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะยาว ให้มีรูปร่างหลากหลายด้วยการอัดรีดขึ้นรูป PTFE
เนื่องจากบริษัททำการผลิตแม่พิมพ์เอง จึงสามารถจัดการผลิตทั้งหมดได้ โดยเริ่มตั้งแต่การวางแผนจงถึงกระบวนการผลิต

ผลิตภัณฑ์การอัดผ่านเกลียวโปรไฟล์/Multi-Lumen

ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป (profile extrusion) / รูปทรงมัลติลูเมนชนิดต่างๆ (multi-lumen)

▶   ผลิตภัณฑ์ที่รีดหรืออัดขึ้นรูป (profile extrusion) / รูปทรงมัลติลูเมนชนิดต่างๆ (multi-lumen)

สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะยาว มีรูปร่างหลาก...

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.