เทปพัน (เทปพันท่อฟลูโอรีนเรซิ่น)

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > เทปพัน(เทปพันท่อฟลูโอรีนเรซิ่น)

เทปพัน(เทปพันท่อฟลูโอรีนเรซิ่น)

เป็นเทปที่ใช้พันกับท่อซึ่งใช้ฟลูออโรเรซิ่นที่ยังไม่ได้อบมาทำให้เป็นเทป
1 กล่องมี 10 ชิ้น

เทปพัน(เทปพันท่อฟลูโอรีนเรซิ่น)

เทปพันท่อ ( เทปพันเกลียว PTFE )

▶   เทปพันท่อ ( เทปพันเกลียว PTFE )

เทปพันเกลียวท่อ ทำจาก PTFE ที่ยังไม่ผ่านการอบ

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.