แผงวงจรลามิเนต

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > แผงวงจรลามิเนต

แผงวงจรลามิเนต

แผงวงจรลามิเนตฟลูออกโรเรซิ่นหุ้มทองแดง CHUKOH FLO เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ฟอยล์ทองแดงอีเล็คโตรไลต์หลอมละลายที่ด้านเดียวหรือสองด้าน โดยแปรรูปผ้าใยแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิ่นหรือฟิล์มฟลูออโรเรซิ่นให้เป็นชั้นบนแผ่นวงจรที่มีค่าความหนาและค่าคงที่ของประจุไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง โดยใชเทคโนโลยีเคลือบฟลูออโรเรซิ่นเฉพาะต้ว โดยเราเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีนี้อย่างกว้างขาวงมายาวนานหลายปี

แผงวงจรลามิเนต

CGP-500A

▶   CGP-500A

เป็นเกรดมาตรฐานของแผ่นวงจรแบบใยแก้วและฟลูออโรเรซิ่...

CGS-500A

▶   CGS-500A

เป็นเกรดซึ่งทำให้ค่าคงที่ไดอิเล็กติกต่ำมากเทียบกับ...

CGN-500

▶   CGN-500

มีค่าความสูญเสียไดอิเล็กทริกไม่เกินครึ่งหนึ่งของ C...

CGA-500

▶   CGA-500

มีคุณลักษณะเฉพาะเรื่องความถี่สูงและเป็นเกรดที่เหมา...

CGH-500

▶   CGH-500

ทำให้ได้วงจรที่มีความสูญเสียต่ำ แม้จะมีค่าคงที่ไดอ...

CGK-500

▶   CGK-500

ทำให้ได้วงจรที่มีประสิทธิภาพสูง มีความสูญเสียต่ำ ข...

ตารางแสดงการเปรียบเทียบแยกตามประเภท

รหัสผลิตภัณฑ์ ค่าคงที่ในการเก็บประจุไฟฟ้า
(Dielectric Constant)
ค่าความสูญเสียการเป็นฉนวน
(Diddipation factor)
CGP-500A 2.6 0.0018
CGS-500A 2.15 0.001
CGN-500 2.3 0.0008
CGA-500 3 0.003
CGH-500 3.5 0.0027
CGK-500 5 0.004

เกี่ยวกับการแสดงรหัสสินค้า

เกี่ยวกับการแสดงรหัสสินค้า

รหัสฉนวนไฟฟ้า

รหัส ระดับค่าคงที่ไดอิเล็กตริก
CGP-500 BF- 2.30~2.85
CGS-500 BP- 2.10~2.25
CGN-500 NF- 2.3
CGA-500 HF- 2.9~3.2
CGH-500 XF- 3.25~3.55
CGK-500 XP- 4.5~5.5

รหัสค่าคงที่ไดอิเล็กตริก

●แสดงค่าคงที่ไดอิเล็กตริกถึงหลังจุดทศนิยม2หลัก

รหัสความหนาฟอยล์ทองแดง

รหัส ประเภท
0 1/2 oz (18µm)
1 1 oz (35µm)
2 2 oz (70µm)
6 1/3 oz (12µm)

รหัสจำนวนชั้นของฟอยล์ทองแดง

รหัส ประเภท
1 ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าหน้าเดียว
2 ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าสองหน้า
3 ฟอยล์ทองแดงรีดหน้าเดียว
4 ฟอยล์ทองแดงรีดสองหน้า
5 ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีผิวหยาบน้อยทางไฟฟ้าหน้าเดียว
6 ฟอยล์ทองแดงผ่านกรรมวิธีทางไฟฟ้าผิวหยาบน้อยสองหน้า
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.