แผงวงจรลามิเนต CGA-500

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > แผงวงจรลามิเนต  > CGA-500

CGA-500

CGA-500

แผงวงจรลามิเนตฟลูออกโรเรซิ่นหุ้มทองแดงซึ่งมีใยแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิ่นผสมวัสดุฉีดพิเศษซึ่งเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า
มีคุณลักษณะเฉพาะของฟลูออโรเรซิ่น และมีคุณสมบัติในการซับน้ำต่ำ เมือเทียบกับพลาสติกประเภทเรซิ่น

การใช้งาน

การสื่อสารผ่านดาวเทียม/การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม/LNBที่ใช้ในการรับสัญญาณ/ทรานสมิตเตอร์

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งาน

-60°C 〜 +220°C

โครงสร้าง

CGA-500 โครงสร้าง

โครงสร้าง

●แผ่นวงจรแบบฟลูออโรเรซิ่นมีคุณลักษณะเฉพาะด้านความถี่สูง และเหมาะต่อการใช้งานในการผลิตจำนวนมาก
●ค่าคงที่ไดอิเล็กติกเป็น 3.0

ขอบเขตของตาราง

ความหนาที่กำหนด(mm) ความอดทนความหนา ค่าคงที่ในการเก็บประจุไฟฟ้า ค่าความสูญเสียการเป็นฉนวน
1020×1220 510×1220
0.4 ±0.05 3 <0.0030
0.5 ±0.05
0.6 ±0.06
0.8 ±0.08
1.0 ±0.10
1.2 ±0.12
1.6 ±0.20

※อัตราการเก็บประจุไฟฟ้า มาตรฐานจะอยู่ที่ 3.00 แต่ค่าตัวเลขจะแปรผันไปตามความหนา
※ค่าพิกัดความเผื่อของอัตราการเก็บประจุไฟฟ้าต่อ 1 โมเดล มาตรฐานอยู่ที่ ±0.05

※แผ่นเปลวทองแดง ตามมาตรฐานจะเป็นแบบสองด้านที่กันไฟฟ้าสถิตย์ 1/2oz, 1oz กรณีที่ต้องการแผ่นเปลวที่มีความหนาขนาดอื่นๆ หรือแผ่นเปลวหน้าเดียว หรือแผ่นเปลวงอัดรีดขนาดพิเศษนอกเหนือจากข้างบน กรุณาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ความหนาที่เป็นทางการ ความบริสุทธิ์
1/2oz 0.018mm ±0.005 มากกว่า 99.8%
1oz 0.035mm +0.010
-0.005
2oz 0.070mm +0.018
-0.008

ตารางแสดงคุณลักษณะ

รายการทดสอบ เงื่อนไขของการทดสอบ ค่าที่วัด (ความหนา 1.6 ม.ม.)
ของเขตของตาราง A 2.3
ปริมาณความต้านทาน(Ω・cm) A 1015
C-96/40/90 1014
พื้นผิวที่สามารถต้านทาน(Ω) A 1014
C-96/40/90 1014
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน(Ω) A 1013
D-2/100 1010
ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวของความร้อนเชิงเส้น(ppm/°C) ‐60°C~150°C 20
ความแข็งแรงของเปลือก(kN/m) A 1.5
200°C
ชั้นบรรยากาศ
1
ส่วนโค้งที่มีความแข็งแรง(N/mm2) A 60
อัตราการดูดซึมน้ำ --- 0.02
ความทนทานต่อสารเคมี --- ดีเยี่ยม
มีคุณสมบัติในการติดไฟ --- ไม่ติดไฟ

※ค่าที่วัดได้ของความแข็งแกร่งต่อการหลุดลอกคือ 1 ออนซ์ของฟอยล์ทองแดง (0.035 มม.)

รายการผลิตภัณฑ์

แผงวงจรลามิเนต


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.