แผงวงจรลามิเนต CGH-500

Global Select Language:

ค้นหา

HOME  > รายการผลิตภัณฑ์  > แผงวงจรลามิเนต  > CGH-500

CGH-500

CGH-500

แผงวงจรลามิเนตฟลูออกโรเรซิ่นหุ้มทองแดงซึ่งมีใยแก้วเคลือบฟลูออโรเรซิ่นผสมวัสดุฉีดพิเศษซึ่งเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้า มีคุณลักษณะเฉพาะของฟลูออโรเรซิ่น และมีคุณสมบัติในการซับน้ำต่ำ เมือเทียบกับพลาสติกประเภทเรซิ่น

การใช้งาน

ระบบสื่อสารแบบเคลื่อนที่/พาวเวอร์แอมป์ที่ใช้ในการรับส่งสัญญาณถ่ายทอด

ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้งาน

-60°C 〜 +220°C

โครงสร้าง

CGH-500 โครงสร้าง

คุณลักษณะเด่น

●ผลิตภัณฑ์ที่มีค่าไดอิเล็กติกแทนเจ็นต์ (Dielectric Tangent) ต่ำแม้ว่าจะมีค่าคงที่ไดอิเล็กทริกเท่ากับแผ่นวงจรที่ใช้งานเอนกประสงค์ เช่น แผ่นปริ๊นต์อิพ็อกซี่แบบแก้ว เป็นต้น
●ทำให้ได้วงจรซึ่งมีความสูญเสียต่ำ
●ค่าคงที่ไดอิเล็กติกเป็น 3.5

ขอบเขตของตาราง

ความหนาที่กำหนด(mm) ความอดทนความหนา การอนุญาตสำหรับการทำงานอิเลคทรอนิค ฉนวนอิเลคทริคที่เสีย
1020×1220 510×1220
0.8 ±0.05 3.5 <0.0032
1.0 ±0.06
1.2 ±0.06
1.6 ±0.08
2.0 ±0.10
2.4 ±0.10
3.2 ±0.12
4.0 ±0.12

※อัตราการเก็บประจุไฟฟ้า มาตรฐานจะอยู่ที่ 3.50 แต่ค่าตัวเลขจะแปรผันไปตามความหนา
※ค่าพิกัดความเผื่อของอัตราการเก็บประจุไฟฟ้าต่อ 1 โมเดล มาตรฐานอยู่ที่ ±0.12

※แผ่นเปลวทองแดง ตามมาตรฐานจะเป็นแบบสองด้านที่กันไฟฟ้าสถิตย์ 1/2oz, 1oz กรณีที่ต้องการแผ่นเปลวที่มีความหนาขนาดอื่นๆ หรือแผ่นเปลวหน้าเดียว หรือแผ่นเปลวงอัดรีดขนาดพิเศษนอกเหนือจากข้างบน กรุณาปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ

ความหนาที่เป็นทางการ ความบริสุทธิ์
1/3oz 0.012mm ±0.003 มากกว่า 99.8%
1/2oz 0.018mm ±0.005
1oz 0.035mm +0.010
-0.005
2oz 0.070mm +0.018
-0.008

ตารางแสดงคุณลักษณะ

รายการทดสอบ เงื่อนไขของการทดสอบ ค่าที่วัด (ความหนา 0.8 ม.ม.)
ของเขตของตาราง A 2.3
ปริมาณความต้านทาน(Ω・cm) A 1015
C-96/40/90 1014
พื้นผิวที่สามารถต้านทาน(Ω) A 1014
C-96/40/90 1014
ความต้านทานฉนวนกันความร้อน(Ω) A 1013
D-2/100 1012
ค่าสัมประสิทธิ์ของการขยายตัวของความร้อนเชิงเส้น(ppm/°C) ‐60°C~150°C 15
ความแข็งแรงของเปลือก(kN/m) A 1.5
200°C
ชั้นบรรยากาศ
1
ส่วนโค้งที่มีความแข็งแรง(N/mm2) A 120
อัตราการดูดซึมน้ำ --- 0.02
ความทนทานต่อสารเคมี --- ดีเยี่ยม
มีคุณสมบัติในการติดไฟ --- ไม่ติดไฟ

※ค่าที่วัดได้ของความแข็งแกร่งต่อการหลุดลอกคือ 1 ออนซ์ของฟอยล์ทองแดง (0.035 มม.)

รายการผลิตภัณฑ์

แผงวงจรลามิเนต


ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์  เชิญทางนี้ กรุณาติดต่อสอบถามได้ตามความสะดวก

ประเทศไทย บริษัท ย่อย Chukoh Chemical (Thailand) Co., Ltd.